Berekenen collectieve invulling EA 2018

Gebruik de volgende stappen om het ecologisch aandachtsgebied van een collectief te berekenen.

Stap 1

Elk bedrijf berekent eerst de oppervlakte die op dat bedrijf voor ecologisch aandachtsgebied moet worden ingezet om te voldoen aan de voorwaarde van 5% ecologisch aandachtsgebied.

De rekenformule hiervoor is: (oppervlakte bouwland in ha ) /100 ) x 5.

Alle hectares bouwland én de oppervlakte niet-bouwland die u voor het ecologisch aandachtsgebied inzet, bijvoorbeeld landschapselementen, telt u hiervoor mee als oppervlakte bouwland. Voor heggen, houtwallen, bomen in rij en geïsoleerde bomen gebruikt u de oppervlakte na gebruik van de conversiefactor. De conversiefactor is de standaard breedte waarmee we rekenen.

Voorbeeld

U heeft 20 ha bouwland en u wilt een heg van 12 m meter breed en 400 meter lang inzetten voor het ecologisch aandachtsgebied. Het aantal hectares bouwland is dan 20 ha. Het aantal ha niet bouwland dat u inzet voor ecologisch aandachtsgebied is de oppervlakte van de heg.  De heg telt mee met een standaard breedte van 5  m2 per meter lengte.

De oppervlakte na gebruik van de conversiefactor is: 400  m x 5  m2 per meter (conversiefactor)= 2000 m2 (0,2 ha). De totale oppervlakte ecologisch aandachtsgebied dat u moet realiseren is dan 20,2 ha / 100 x 5 = 1,01 ha.

Hiervan moet het bedrijf zelf minimaal 50% realiseren, de rest mag ook door één van de andere deelnemers gerealiseerd worden.

Stap 2

Elk bedrijf in het collectief bepaalt hoeveel het bedrijf individueel kan inbrengen in het collectief. Deze oppervlakte berekent u door de oppervlakte van de percelen die u inzet als ecologisch aandachtsgebied (na eventuele toepassing van de conversiefactor) te vermenigvuldigen met de weegfactor. Elke optie om in te zetten voor ecologisch aandachtsgebied heeft een eigen weegfactor.

Voorbeeld

1 Hectare vanggewas met weegfactor 0,3 telt mee voor 0,3 hectare ecologisch aandachtsgebied. De heg uit stap 1 telt mee met een weegfactor van 2.

Het aantal hectare ecologisch aandachtsgebied is dan: 0,2 ha x 2 = 0,4 ha.

Stap 3

Voor elk bedrijf in het collectief kan nu worden bepaald hoeveel hectares ecologisch aandachtsgebied het bedrijf individueel nog nodig heeft uit het collectief. Trek hiervoor de uitkomst van stap 2 van stap 1 af.

Houd er rekening mee dat het benodigde deel uit het collectief maximaal 50% mag zijn van het aantal hectares berekend bij stap 1.

Hebben alle deelnemers hun verplichte individuele oppervlakte ecologisch aandachtsgebied berekend? Dan is bekend wat er uit het collectief gehaald moet worden. De deelnemers overleggen met elkaar om te kijken of het collectief ecologisch aandachtsgebied groot genoeg is om voor alle deelnemers voldoende ecologisch aandachtsgebied in te zetten.

Stap 4

De deelnemers spreken af wie zijn aandeel in het collectief vergroot en met hoeveel zodat voor alle deelnemers voldoende ecologisch aandachtsgebied is in te zetten.

In deze tabel zijn de stappen 1 tot en met 4 opgenomen.

  Stap 1Stap 2Stap 3Stap 4  

Deelnemer

Oppervlakte bouwland

Aantal ha EA (5% van oppervlakte bouwland)

Aantal ha EA individuele inbreng 

EA nodig uit collectief

Inbreng EA in collectief

A100 ha5,0 ha2,5 ha2,5 ha 
B50 ha2,5 ha2,0 ha0,5 ha 
C150 ha7,5 ha5,5 ha2,0 ha 
D200 ha10,0 ha10,0 ha 5,0 ha
Totaal500 ha25,0 ha20,0 ha5,0 ha5,0 ha

Service menu right