Vanggewassen EA 2019

Een vanggewas is een gewas dat u inzaait na uw hoofdgewas. U kunt het inzaaien van vanggewassen gebruiken om aan de verplichting voor EA te voldoen. U geeft de vanggewassen op in de Gecombineerde opgave.

Opgave van vanggewassen in de Gecombineerde Opgave

Op 15 mei is vaak nog niet duidelijk op welke percelen u een volgteelt als vanggewas gaat inzaaien. Daarom raden wij aan om de volgteelten die u inzet als vanggewassen EA ruim op te geven. Dat wil zeggen dat u dus beter meer percelen opgeven dan nodig, u zaait dan uiteindelijk niet op alle percelen in.

Heeft u meer hectares opgegeven voor vanggewassen EA dan nodig en zaait u niet alles in? Dan is het niet verplicht om door te geven welke (delen van) percelen u toch niet inzaait. U mag dit natuurlijk wel doorgeven. Als u bijvoorbeeld toch de ingangsdatum van het vanggewas moet aanpassen in de Gecombineerde opgave.

3 categorieën vanggewassen

Vanggewassen zijn ingedeeld in 3 categorieën:

 • vanggewassen algemeen (categorie 1)
 • vanggewassen aaltjesbestrijding (categorie 2)
 • vanggewassen onderzaai van gras en vlinderbloemige gewassen (categorie 3)

Geef de gekozen categorie op in de Gecombineerde opgave. Er zijn gewassen die in meerdere categorieën ingedeeld zijn. Geef dan zelf aan welke categorie in uw geval juist is.

Voorwaarden vanggewassen

Voor de verschillende categorieën vanggewassen gelden verschillende voorwaarden. Ook verschillen de voorwaarden per pakket dat u kiest om uw ecologisch aandachtsgebied invullen. U vindt alle voorwaarden in Algemene lijst en het Akkerbouwstrokenpakket. Voor de voorwaarden van het Pakket Veldleeuwerik en het Vezelhenneppakket kunt u kijken op de website van Stichting Veldleeuwerik en Vlas en Hennep.NL

Zaai op tijd in en gebruik altijd een mengsel (behalve bij onderzaai). Bewaar de etiketten en aankoopbewijzen. Denk ook aan het verbod op het gebruik van gewasbescherming. Geef  wijzigingen in de teelt van de vanggewassen op tijd door. Geef de juiste inzaai- of oogstdatum als die verandert.

Voorwaarden wijzigingen percelen EA

Tot en met 15 oktober kunt u in uw Gecombineerde opgave wijzigingen in de teelt van vanggewassen en de inzaai- of oogstdatum van het hoofdgewas aan ons doorgeven. Voor deze wijzigingen leggen we geen termijnkorting op. Hierbij voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U kunt de teelt van vanggewassen verplaatsen naar andere al opgegeven percelen en/of het soort vanggewas wijzigen, als het gaat om vanggewassen voor EA.
 • U mag geen grotere oppervlakte vanggewassen gaan telen om hiermee een tekort aan opgegeven EA te compenseren. Door een wijziging van het gebruik kunt u niet in een betere positie komen dan voor de wijziging. Had u bijvoorbeeld voor de wijziging 4% EA opgegeven? Dan kunt u door de wijziging niet alsnog voldoen aan de 5%-verplichting voor EA.
 • Zaait u een vanggewas of oogst u een hoofdgewas later dan u heeft opgegeven in de Gecombineerde opgave? Dan meldt u de werkelijke inzaai- of oogstdatum op zijn laatst op de dag die u eerst als inzaai- of oogstmoment had opgegeven. De 8-wekenperiode gaat in op de nieuw opgegeven datum.
 • Zaait u een vanggewas of oogst u een hoofdgewas eerder dan u heeft opgegeven in de Gecombineerde opgave en wilt u dat de 8-wekenperiode eerder ingaat? Dan meldt u de werkelijke inzaai- of oogstdatum op zijn laatst op de dag van inzaai of oogst. De 8-wekenperiode gaat in op de nieuw opgegeven datum.
 • Geeft u de gewijzigde datum pas door nadat u het vanggewas heeft ingezaaid of het hoofdgewas heeft geoogst? Dan eindigt de 8-wekenperiode 8 weken na de melddatum. Het is niet mogelijk om een datum in het verleden op te geven.

Lukt het u niet om aan de bovenstaande voorwaarden te voldoen? Kijk dan of u een beroep kunt doen op overmacht op de informatiepagina Overmacht basisbetalingsregeling GLB.

Ingangsdatum vanggewas wijzigen

U kunt de ingangsdatum van het vanggewas makkelijk wijzigen. Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar de startpagina van de Gecombineerde opgave via Direct regelen op mijn.rvo.nl.
 2. Kies onder het kopje Aanpassen volgteelten Ecologisch aandachtsgebied (EA) voor de knop Regelingen-Grondgebonden.
 3. Selecteer de percelen waar het om gaat één voor één en pas de ingangsdatum aan.
 4. Klik daarna op Opslaan of Opslaan en volgend perceel.
 5. Ga dan naar Ondertekening en verstuur uw gewijzigde opgave met een TAN-code. Als u met eHerkenning bent ingelogd, kunt u ook met eHerkenning ondertekenen.

Wilt u zien hoe u de datum van een volgteelt aanpast in de Gecombineerde opgave? Bekijk hiervoor onze instructievideo Datum volgteelt aanpassen in de Gecombineerde opgave op Youtube.

Geadviseerde zaaihoeveelheden

Als u vanggewassen teelt om aan de vergroeningseisen te voldoen zijn er voorwaarden voor de hoeveelheid zaaizaad die u gebruikt:

 • Of het vanggewas zorgt voor een voldoende zichtbare bedekking van de bodem, óf
 • u gebruikt ten minste 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad in de Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen.

De CSAR publiceert de Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen. In de tabel Zaaizaadhoeveelheden voor teelt vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied (EA) 2019 ziet u de verschillende gewassoorten die u als vanggewas in kunt zetten om te voldoen aan de EA-verplichting. Per gewassoort ziet u de wetenschappelijke naam, de zaaizaadhoeveelheid (kilogram per hectare) en de categorie waar deze bij hoort.

Overzicht vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied (EA)

Wilt u vanggewassen maaien of begrazen tijdens de verplichte instandhoudingsperiode van 8 weken? Dit is alleen toegestaan als er voldoende bedekking van de grond blijft. Een aantal vanggewassen zijn hier geschikt voor. In de tabel Overzicht Vanggewassen ecologisch aandachtsgebied staat welke vanggewassen waarvoor geschikt zijn.

Service menu right