Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - GLB

Meer artikelen
landschap vanuit de lucht

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie gaat terug tot 1957. Het beleid moet ervoor zorgen dat er voldoende voedsel is in Europa en dat landbouwproducten tegen redelijke prijzen voor zowel boeren als consumenten kunnen worden verkocht.

Binnen de grenzen van het GLB bepalen lidstaten hun eigen landbouwbeleid. Het Nederlandse uitgangspunt is dat bedrijven meer gaan innoveren, zich beter op de markt richten en minder afhankelijk worden van inkomenssteun. Bedrijven zijn op deze manier in staat hun goede concurrentiepositie te behouden. Daarnaast werken we naar een productiewijze toe, waarbij efficiënter gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen om zo natuur en milieu te sparen.

Vanuit het GLB wordt onder andere de regeling voor directe inkomenssteun uitgevoerd. Daarnaast is er geld beschikbaar voor markt- en prijsbeleid en plattelandsontwikkeling.

Voor wie?

Er zijn veel subsidies die onder het Gemeenschappelijk landbouwbeleid vallen en van daaruit worden betaald. De doelgroep varieert per subsidieregeling. Dit kunnen agrarische maar ook niet-agrarische ondernemers zijn.

Hoeveel en waarvoor

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Voor directe inkomenssteun is in 2016 in totaal € 736 miljoen beschikbaar. In 2020 zal dit € 701 miljoen zijn.

Voor plattelandsontwikkeling is € 176 miljoen per jaar beschikbaar. Hiervan is € 85 miljoen van de EU en € 91 miljoen van provincies, het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de waterschappen.

Download:

Service menu right