Directe betalingen GLB

Meer artikelen
tarwe in boerenhand

Als agrariër kunt u directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) krijgen als u duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderneemt. Deze GLB-betalingen zijn bedoeld om vernieuwingen te bevorderen, duurzame landbouwproductie te stimuleren en dierenwelzijn te verbeteren.

De directe GLB-betalingen is een pijler van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Met het Gemeenschappelijk landbouwbeleid zorgt de Europese Unie voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. In Nederland is RVO.nl in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

De volgende betalingen vallen onder de directe betaling:

U vraagt deze GLB-betalingen aan in de Gecombineerde opgave.

Service menu right