Extra betaling jonge landbouwers

Meer artikelen
jonge landbouwer

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling boven op het betalingsrecht krijgen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stimuleert jonge landbouwers, omdat zij essentieel zijn voor de toekomst van de landbouw, het creëren van voedselzekerheid en behoud van het Nederlandse landschap.

Voor wie

De extra betaling is bestemd voor landbouwers die jonger zijn dan 41 jaar in het jaar van de eerste aanvraag. Als u jonge landbouwer bent en deelnemer in een maatschap dan mag u hier ook aan deelnemen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, zo is het bijvoorbeeld nodig dat u over voldoende zeggenschap beschikt.

Hoeveel krijgt u

U kunt maximaal 5 jaar lang een extra bedrag krijgen. De jaren dat u voor 2015 al actief was als jonge landbouwer trekken we van het maximum af. De periode gaat in op het moment dat u start met uw onderneming. De extra betaling jonge landbouwers in 2017 is € 45,38 per hectare voor maximaal 90 hectare.

Indieningstermijn

De extra betaling jonge landbouwers vraagt u jaarlijks aan in de Gecombineerde opgave. In 2017 was de indieningstermijn van 1 maart tot en met 15 mei.

Kunt u langer dan 1 jaar in aanmerking komen voor de extra betaling? Dan moet u dit elk jaar opnieuw aanvragen. Wij toetsen uw aanvraag elk jaar aan de voorwaarden.

Voorwaarden

De extra betaling jonge landbouwers is een directe betaling vanuit het GLB. Jonge landbouwers kunnen ook nog subsidie krijgen voor een investering. Dat is een indirecte betaling en staat los van directe GLB-steun. Deze subsidie wordt door de provincies opengesteld. Voor meer informatie kunt bij u bij uw provincie terecht.

Lees alle voorwaarden op de pagina Betalingsrechten uitbetalen.

Service menu right