Graasdierpremie

Meer artikelen
Graasdierpremie - Highlanders in natuurgebied

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Op deze grond vindt vaak wel begrazing plaats. Laat u deze grond begrazen door schapen of vrouwelijk vleesvee? Dan kunt u daarvoor de graasdierpremie aanvragen.

U vraagt de graasdierpremie aan in de Gecombineerde opgave van 1 maart tot en met 15 mei.

Service menu right