Vergroeningsbetaling

Meer artikelen
akkerrand met klaprozen

De vergroening is in het leven geroepen om biodiversiteitverlies en de achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan. Samen met de Europese lidstaten werkt Nederland toe naar een productiewijze waarbij efficiënter gebruikt wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen.

Zo worden het milieu en de natuur minder aangetast. Als landbouwer moet u rekening houden met het behoud van platteland, het milieu en de leefomstandigheden van dieren.

Voor wie

De vergroening is een verplichting voor iedereen die de basisbetaling wil ontvangen. De basisbetaling en de vergroeningsbetaling zijn met elkaar verbonden.

Hoeveel en waarvoor

30% van het budget van de directe betalingen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is bestemd voor vergroening. In 2017 is het gemiddelde vergroeningsbedrag € 122,76 per hectare. Dit is 43,14% van € 284,53 (de gemiddelde waarde van de betalingsrechten in 2017). De hoogte van de vergroeningsbetaling is gekoppeld aan de basisbetaling en daarom voor elke landbouwer verschillend. De bedragen voor 2018 bepalen we later dit jaar.

U kunt bij de uitbetaling van de betalingsrechten de vergroeningsbetaling krijgen als u voldoet aan volgende vergroeningsvoorwaarden:

  • gewasdiversificatie op bouwland
  • 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied (EA)
  • behoud van blijvend grasland

Gewasdiversificatie

Met de vergroeningsmaatregel Gewasdiversificatie wil de Europese Unie (EU) bevorderen dat er meer verschillende gewassen op hetzelfde moment verbouwd worden. De verplichting van gewasdiversificatie geldt als het totale areaal bouwland op een bedrijf groter is dan 10 hectare.

5% Ecologisch Aandachtsgebied

De vergroeningsmaatregel Ecologisch Aandachtsgebied is bedoeld om de biodiversiteit, milieukwaliteit en bescherming van het klimaat te verbeteren. Op het bouwland moet 5% van het oppervlak bestemd zijn voor ecologisch aandachtsgebied. Deze vergroeningsmaatregel geldt vanaf een bouwlandoppervlakte van meer dan 15 hectare.

Blijvend grasland

Met de vergroeningsmaatregel Blijvend grasland zorgen lidstaten en landbouwers ervoor dat de hoeveelheid blijvend grasland in Nederland op peil blijft.

In een aantal gevallen (bijvoorbeeld als u biologisch landbouwer bent) kunt u vrijstelling krijgen van vergroeningsvoorwaarden.

Gelijkwaardige maatregelen

Ook landbouwers die voldoen aan een gelijkwaardige maatregel krijgen geld voor vergroening. Dit is in Nederland ingevuld met de duurzaamheidscertificaten.

Voorwaarden

Lees meer over de vergroeningseisen en duurzaamheidscertificaten op de pagina Vergroeningseisen 2018.

Indieningstermijn

U vraagt uw vergroeningsbetaling, samen met de basisbetaling, aan in de Gecombineerde opgave. In 2018 is de indieningstermijn van 1 maart tot en met 15 mei.

Vergroening en Natuurbeheer agrarisch

Informatie over de vergroening en de gevolgen voor uw beheerovereenkomst Subsidie  Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) leest u in het infobulletin Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst SNL en ANLb (pdf). Dit bulletin vindt u onder aan deze pagina.

Download:

Service menu right