GLB en kortingen

Er zijn veel voorwaarden van toepassing op de regelingen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waaronder ook regels over kortingen op uit te betalen bedragen.

Als u een subsidie aanvraagt die onder het GLB valt, dan heeft u niet alleen te maken met de voorwaarden van de betreffende subsidieregeling, maar ook met de voorwaarden en afspraken vanuit het GLB. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende kortingen, wanneer die worden toegepast en wat u zelf kunt doen.

  Soorten GLB-kortingen

  Er zijn 2 soorten kortingen in het GLB. Deze kortingen zijn vastgelegd in de Europese wet- en regelgeving.

  Kortingen voor alle aanvragers van GLB subsidies

  Tot en met 2013 waren dit de modulatiekorting en de plafondkorting. In aanvraagjaar 2014 is dit alleen de plafondkorting. Vanaf aanvraagjaar 2015 komt daar de korting op basisbetalingen van meer dan € 150.000 bij. Deze kortingen worden standaard op elke GLB-subsidie in mindering gebracht. U heeft hier geen invloed op.

  Lees meer op de pagina Kortingen voor alle aanvragers van GLB-subsidies.

  Kortingen als u niet voldoet aan voorwaarden

  Dit zijn kortingen die worden opgelegd als een subsidieaanvrager zich niet houdt aan de voorwaarden. U kunt deze kortingen voorkomen.

  Het gaat om de volgende kortingen:

  • Randvoorwaardenkorting
  • Korting op voorwaarden van de regeling
  • Termijnkorting
  • Korting door onvolledige opgave

  Lees meer op de pagina Kortingen als u niet voldoet aan voorwaarden.

  Volgorde voor kortingen

  De kortingen binnen het GLB worden altijd in een bepaalde volgorde toegepast. Het begint met de regelingsspecifieke en eindigt met de randvoorwaardenkorting (voor zover ze van toepassing zijn).

  • Regelingsspecifieke korting
  • Termijnkorting en korting voor onvolledige opgave
  • Korting basisbedrag en plafondkorting
  • Randvoorwaardenkorting

  Service menu right