Graasdierpremie 2019

Op gronden zoals heide, duinen, kwelders en stadsparken kunt u geen betalingsrechten laten uitbetalen. Grazen er op deze grond schapen of vrouwelijk vleesvee? En bent u een actieve landbouwer? Dan kunt u wel graasdierpremie aanvragen.

Deze premie is onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Wijzigingen in 2019

 • De dieren waarvoor u subsidie aanvraagt, moeten op 15 mei op uw bedrijf zijn.
 • De dieren moeten van 15 mei tot en met 15 oktober aaneengesloten extensief grazen op niet-subsidiabele grond van uw bedrijf.
 • De correctie bij subsidiabel grasland vervalt, omdat de dieren alleen nog mogen grazen op niet-subsidiabele grond.
 • U verklaart in de Gecombineerde opgave dat u deze dieren vanaf 15 mei tot en met 15 oktober extensief houdt op niet-subsidiabele grond.
 • Tijdens een controle kunt u schriftelijk aantonen welke percelen u gebruikt voor begrazing.
 • De ondergrens van de graasdierpremie van € 1.000 is vervallen.

Budget

Het budget voor de graasdierpremie is in 2019 € 1.052.857 voor schapen en € 2.297.143 voor runderen. In 2018 en 2019 is het budget lager. Dit komt doordat er budget van de directe GLB-betalingen naar plattelandsontwikkeling is gegaan. Wordt het budget overschreden? Dan krijgt u voor minder dieren uitbetaald.

 • De premie voor runderen is € 153 per dier.
 • De premie voor schapen is € 23 per schaap.

Voorwaarden

U kunt de premie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een actieve landbouwer.
 • U kunt de premie aanvragen voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee.
 • De schapen moeten voor 2019 zijn geboren.
 • Het vrouwelijk vleesvee moet op 15 oktober van het aanvraagjaar minimaal 2 jaar zijn. Zijn de dieren op 15 mei nog geen 2 jaar? Dan berekenen wij de subsidie vanaf het moment dat de dieren 2 jaar zijn.
 • Het vrouwelijk vleesvee moet op 15 oktober van het aanvraagjaar minimaal 12 maanden achter elkaar in Nederland zijn. Zijn de dieren nog geen 12 maanden in Nederland? Dan berekenen we de subsidie vanaf het moment dat de dieren 12 maanden in Nederland zijn.
 • De schapen en/of het vrouwelijke vleesvee staan uiterlijk op 15 mei van het aanvraagjaar goed geregistreerd in I&R. Ook in de periodes dat de dieren een andere houder hadden. Lees op de pagina's Schapen en geiten melden en Runderen melden hoe u een I&R-registratie controleert.
 • De dieren zijn in het aanvraagjaar op 15 mei aanwezig op uw bedrijf. De dieren grazen extensief van 15 mei tot en met 15 oktober aaneengesloten op niet-subsidiabele grond van uw bedrijf. Met extensief bedoelen wij dat de dieren op voldoende grond kunnen grazen, zonder dat ze worden bijgevoerd.
 • U verklaart in de Gecombineerde opgave dat u deze dieren vanaf 15 mei tot en met 15 oktober extensief houdt op niet-subsidiabele landbouwgrond.
 • Krijgt u een controle op uw bedrijf? Dan moet u kunnen laten zien welke percelen u gebruikt voor begrazing. Dit kan alleen met schriftelijk bewijs zoals de Gecombineerde opgave, een gebruiksovereenkomst, een begrazingsschema, een logboek en/of kaartmateriaal.

Aanvragen

De graasdierpremie kunt u aanvragen vanaf 1 maart tot en met 15 mei 2019 in de Gecombineerde opgave. Om de graasdierpremie aan te vragen, heeft u geen betalingsrechten nodig. Heeft u wel betalingsrechten? U mag die laten uitbetalen als u aan de voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten voldoet. Ook mag u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen als u daarvoor in aanmerking komt. Lees op de pagina Graasdierpremie op mijn.rvo.nl wat er gebeurt na uw aanvraag en hoe u een aanvraag kunt aanpassen.

Berekening

Voor het berekenen van de premie rekenen we met het aantal dagen dat de aangevraagde dieren aaneengesloten extensief grazen op niet-subsidiabele grond van uw bedrijf. Deze dagen liggen in de periode van 15 mei tot en met 15 oktober. Dieren die eerder van het bedrijf worden afgevoerd tellen mee tot de datum van afvoer.

Binnenkort staan er voorbeeldberekeningen van de premie op de pagina Berekenen graasdierpremie 2019.

Graasdierpremie 2018

Op de pagina Graasdierpremie 2018 staat alle informatie over het aanvraagjaar 2018.

Service menu right