Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

landschap

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot en met 2020.

Plattelandsontwikkeling is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid. Elke lidstaat moet een nationaal plan opstellen voor plattelandsbeleid. Nederland heeft het nationaal plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) ingediend bij de Europese Commissie.

Derde plattelandsontwikkelingsprogramma

POP3 levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovatie in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren.

Lees meer over het Plattelandsontwikkelingsprogramma op de websites van het Regiebureau POP en het Netwerk Platteland.

Subsidies

De volgende regelingen vallen onder de subsidies voor plattelandsontwikkeling:

Rijksregelingen

Provinciale regelingen

Een belangrijk verschil met het vorige programma (POP2) is dat de provincies de subsidies verstrekken. Daarom vindt u voorwaarden en andere informatie over deze POP3-subsidies in uw regio op de website van uw provincie. De subsidieaanvraag loopt nog wel via RVO.nl.

Bekijk welke POP3-subsidies in uw provincie u kunt of kon aanvragen:

Het Nederlandse plattelandsbeleid voor de nabije toekomst staat in het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3).

POP2

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2 (POP2) richtte zich op versterking van het Nederlandse platteland. POP2 is een vervolg op POP1 en liep van 2007 tot 2013. Voor de subsidies die vallen onder dit programma gold een aantal specifieke voorwaarden.

POP2-subsidies

De volgende subsidies vallen onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO):

Logo Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Service menu right