Tabellen en documenten GLB 2018

Betalingsrechten kunt u laten uitbetalen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden gaan onder andere over actieve landbouwer, subsidiabele landbouwgrond, de vergroeningseisen en voorwaarden voor de extra betaling jonge landbouwer. Ter ondersteuning van de voorwaarden hebben wij verschillende tabellen en documenten ontwikkeld. U vindt deze tabellen en documenten hier bij elkaar.

Tabel Gewassen en GLB 2018

In de Tabel Gewassen en GLB 2018 (Excel) ziet u voor alle gewassen de informatie die voor 2018 van belang is voor GLB. U kunt bijvoorbeeld zien of op een gewas betalingsrechten uitbetaald worden, of het bouwland is en of het als volg- en/of hoofdteelt ingezet kan worden voor het ecologisch aandachtsgebied.

Stroomschema's

Wij hebben 3 stroomschema's opgesteld:

Pakketten ecologisch aandachtsgebied

U kunt jaarlijks kiezen met welk pakket u uw ecologisch aandachtsgebied invult. Binnen elk pakket zijn meerdere opties. Voor 2018 kunt u kiezen uit de volgende pakketten:

Accountantsverklaring

Een van de voorwaarden voor de uitbetaling van de rechtstreekse betalingen GLB (de basis- en de vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie) is dat u voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer.

U voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer als uw bedrijf met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). 

Onder landbouwactiviteiten vallen verschillende activiteiten waaronder het produceren van landbouwproducten, die voorkomen op Bijlage I van Verordening 1308/2013 (pdf).

Heeft u geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging geregistreerd staan bij de KvK? Dan komt u alleen in aanmerking voor directe betalingen GLB als u bij de KvK met een landbouwactiviteit als nevenactiviteit op uw hoofdvestiging geregistreerd staat. Of als de hoofdactiviteit op een nevenvestiging staat geregistreerd én u daarnaast elk kalenderjaar uiterlijk 15 mei 2018 een accountantsverklaring (samenstellingsverklaring) bij ons indient. Met deze verklaring geeft u aan dat uw landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van uw totale economische activiteit.

Handleiding percelen landbouwgrond of niet volgens GLB

Landbouwgrond die u gebruikt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten. Dit betekent dat u voor deze landbouwgronden uitbetaling van de directe betalingen GLB (basis- en vergroeningsbetaling en/of extra betaling jonge landbouwers) kunt aanvragen. Om aan de vergroeningseisen en de randvoorwaarden te voldoen geeft u al uw (subsidiabele) landbouwgrond op in de Gecombineerde opgave.

Wilt u voor specifieke situaties weten of iets onder landbouwgrond valt of wilt u weten waar u rekening mee moet houden bij het intekenen van percelen? Lees dan het onderstaande document.

Tabel zaaizaadhoeveelheden voor teelt vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied

Door bepaalde vanggewassen te telen kunt u aan de vergroeningseisen voldoen. Voor de hoeveelheid zaaizaad die u gebruikt, geldt het volgende:

  • Het vanggewas zorgt voor een voldoende zichtbare bedekking van de bodem, of
  • u gebruikt ten minste 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad in de Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen.

De CSAR publiceert de Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen. In de tabel zaaizaadhoeveelheden voor teelt vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied (EA) 2018 ziet u de verschillende gewassoorten die u als vanggewas in kunt zetten om te voldoen aan de EA-verplichting. Per gewassoort ziet u de wetenschappelijke naam, de zaaizaadhoeveelheid (kg/ha) en de categorie waar deze bij hoort.

Service menu right