Service menu right

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Met het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zorgt de Europese Unie voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Binnen de grenzen van het GLB bepalen lidstaten hun eigen landbouwbeleid.

Het Nederlandse uitgangspunt is dat bedrijven meer gaan innoveren, zich beter op de markt richten en minder afhankelijk worden van inkomenssteun. Bedrijven zijn op deze manier in staat hun goede concurrentiepositie te behouden. Daarnaast werken we naar een productiewijze toe waarbij efficiënter gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen om zo natuur en milieu te sparen.

Vanuit het GLB wordt onder andere de regeling voor directe inkomenssteun uitgevoerd, met daarin diverse subsidies, zoals de basisbetalingsregeling en de vergroeningsbetaling. Daarnaast is er geld beschikbaar voor markt- en prijsbeleid en plattelandsontwikkeling (indirecte inkomenssteun). Het GLB is voortdurend in ontwikkeling. Het stimuleert (agrarisch) ondernemers om duurzamer en innovatiever te ondernemen.