Service menu right

Zeggenschap Extra betaling jonge landbouwers 2019

Om in aanmerking te komen voor de extra betaling jonge landbouwers voldoet u in 2019 aan bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat u blokkerende zeggenschap heeft.

Blokkerende zeggenschap van jonge landbouwer

Bij een eenmanszaak heeft u als jonge landbouwer altijd alleen de volledige zeggenschap. U voldoet dus aan de voorwaarde van blokkerende zeggenschap. Bij een rechtspersoon of samenwerkingsverband is het afhankelijk van de bevoegdheid van de jonge landbouwer(s) en de andere deelnemers/bestuurders in het bedrijf of u aan deze voorwaarde voldoet.

Wanneer heeft u als jonge landbouwer langdurige zeggenschap in een rechtspersoon of samenwerkingsverband? Als u als maat of bestuurder ten minste blokkerende zeggenschap heeft bij ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000. Voor beslissingen boven dat bedrag is uw instemming nodig. U kunt zo'n beslissing dus tegenhouden.

Onbeperkt of zelfstandig bevoegde jonge landbouwer

Zijn er in het bedrijf naast de aanvragende jonge landbouwer andere deelnemers of bestuurders? En zijn deze onbeperkt bevoegd (bij een maatschap, cv of vof) of alleen/zelfstandig bevoegd (bij een bv)? Dan is er geen sprake van blokkerende zeggenschap voor de jonge landbouwer. De jonge landbouwer kan de beslissing van een andere deelnemer of bestuurder in het bedrijf dan niet blokkeren.

Zijn alle deelnemers of bestuurders in het bedrijf jonge landbouwers die de extra betaling aanvragen? En zijn deze allemaal onbeperkt bevoegd of alleen/zelfstandig bevoegd? Dan wordt er voldaan aan de voorwaarde van blokkerende zeggenschap voor de jonge landbouwer.

Stille vennoot bij een cv

Bij een commanditaire vennootschap (cv) heeft de stille vennoot (commanditaire vennoot) nooit zeggenschap. Een stille vennoot brengt alleen geld of middelen in. De beherende vennoot in een cv kan wel zeggenschap hebben. Die kan in aanmerking komen voor de extra betaling jonge landbouwers.

Proefmaatschappen

Staat in een overeenkomst voor een bepaalde tijd dat de andere deelnemers op elk moment de overeenkomst eenzijdig kunnen opzeggen zonder voortzettingsrecht voor de jonge landbouwer? Dan is er geen zeggenschap voor de aanvragende jonge landbouwer. U kunt dan aangeven dat de start van de zeggenschap later is ingegaan.
Bij een proefmaatschap bepaling in een overeenkomst voor onbepaalde tijd is er wel zeggenschap voor de aanvragende jonge landbouwer. U kunt dan niet meer aangeven dat de start van de zeggenschap later is ingegaan.

Bovenstaande geldt als u in 2019 voor het eerst de extra betaling jonge landbouwers aanvraagt en als u voor het eerst betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers aanvraagt.

Zeggenschap aantonen

De blokkerende zeggenschap en de ingangsdatum registreert u bij KVK en gaat uiterlijk 15 mei 2019 in. U heeft dit opgenomen in een schriftelijke overeenkomst of in de statuten. Deze documenten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Documenten zijn volledig.
 • Documenten zijn opgesteld en uiterlijk 11 juni 2019 ondertekend. Datum ondertekening is vermeld.
 • Documenten bevatten alle benodigde handtekeningen.
 • Documenten geven de actuele situatie weer en komen overeen met de registratie bij KVK. Zoals:
  • bevoegdheden blokkerende zeggenschap
  • ingangsdatum zeggenschap
  • aantal deelnemers
  • namen van alle deelnemers
U stuurt de schriftelijk overeenkomst of de statuten niet mee met uw aanvraag, maar bewaart deze in uw administratie. Wij kunnen deze documenten bij u opvragen voor controle. Het is belangrijk dat u een volledige overeenkomst of statuten aanlevert. U voorkomt hiermee afwijzing van uw aanvraag of het intrekken voor de steun voor jonge landbouwers.
Het geven van onjuiste informatie kan leiden tot een administratieve sanctie van 20% van het bedrag van de extra betaling jonge landbouwer. Zorg dat uw KVK-gegevens overeenkomen met de overeenkomst/statuten.

Start werkelijke zeggenschap later dan KVK-registratie

Voor de startdatum van de zeggenschap is de registratie van KVK met de schriftelijke overeenkomst of statuten bepalend. In sommige situaties kan er sprake zijn van een latere startdatum dan de datum die bij KVK staat geregistreerd. Dit is alleen interessant als de datum van de KVK-registratie voor 1 januari 2014 ligt. Registraties na deze datum hebben geen gevolgen voor de toekenning van de extra betaling jonge landbouwers. U kunt alleen een beroep doen op een latere startdatum bij uw eerste aanvraag voor extra betaling jonge landbouwers.

In de volgende situaties kan er sprake zijn van een latere startdatum van de zeggenschap:

 • Als de andere maten of vennoten op elk moment de overeenkomst voor bepaalde tijd met de aanvragende jonge landbouwer eenzijdig kunnen opzeggen. Waarbij er geen voortzettingsrecht is voor de jonge landbouwer. Op het moment dat de proefmaatschap dan is beëindigd, start de zeggenschap.
 • Als u op een later moment verantwoordelijk bent geworden voor de dagelijkse bedrijfsvoering, omdat u
  - een dagopleiding volgde van gemiddeld meer dan 3 dagen per week, of
  - betaalde werkzaamheden deed in een andere onderneming voor gemiddeld meer dan 24 uur per week.
  De startdatum van de zeggenschap is dan het moment dat de opleiding of werkzaamheden zijn beëindigd of minder dan 3 dagen of 24 uur per week zijn geworden.
 • Een eenmanszaak kan geen gebruik maken van een latere datum van zeggenschap. Bij een eenmanszaak is de geregistreerde startdatum van het landbouwbedrijf bepalend.

Bewijsstukken

Ligt de startdatum van de zeggenschap volgens de KVK-registratie vóór 1 januari 2014 en:
 • kunt u met bewijs aantonen dat u in een proefmaatschap zat die beëindigd is na 31 december 2013? Of
 • kunt u bewijzen dat u meer dan 3 dagen per week een dagopleiding heeft gevolgd of meer dan 24 uur per week heeft gewerkt?
Dan moet u dit kunnen bewijzen voor de periode vanaf de ingangsdatum zeggenschap zoals die geregistreerd staat bij KVK tot het moment van:
 • beëindiging van de dagopleiding of het werkverband;
 • of vermindering van het werkverband of de dagopleiding naar minder dan 24 uur of 3 dagen.
Ligt de datum van de zeggenschap volgens de KVK-registratie na 31 december 2013? Dan is het niet nodig om bewijs in te sturen.
Geeft u aan dat de zeggenschap later is ingegaan dan bij KVK staat geregistreerd. En ligt deze KVK datum voor 1-1-2014? Zorgt u er dan voor dat het volledige bewijs uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode (11 juni 2019) van de Gecombineerde opgave bij ons binnen is. Stuurt u het bewijs in de kortingsperiode op? Houd er dan rekening mee dat u een korting krijgt op de extra betaling jonge landbouwers.
U stuurt de bewijsstukken op via Mijn dossier op mijn.rvo.nl. U logt eerst in. Kies daarna voor Digitaal post versturen. Selecteer onderwerp Basisbetalingsregeling en vervolgens documentsoort Documenten jonge landbouwer bij verzoek om extra informatie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.