Service menu right

Betalingsrechten uit Nationale reserve 2019

Gesloten

Betalingsrechten uit de Nationale reserve zijn voor jonge of startende landbouwers. Ook kunt u deze betalingsrechten aanvragen voor bepaalde percelen met een set-aside-overeenkomst. Of percelen met openbare werken of nutsvoorzieningen.

Betalingsrechten zijn onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen voor 2019.

Wijzigingen 2019

Percelen met een niet-subsidiabele N-code

In 2018 kon u voor bepaalde percelen eenmalig betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Het ging om percelen waarvoor in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend omdat er een niet-subsidiabele N-code op lag. Vanaf 2019 kunt u voor deze percelen geen betalingsrechten uit de Nationale reserve meer aanvragen.

Betalingsrechten aanvragen op niet-subsidiabele percelen

De Europese Commissie heeft een nieuwe uitleg gegeven over de berekening van de sanctie bij aanvragen uit de Nationale reserve. Vraagt u in 2019 betalingsrechten aan uit de Nationale reserve voor niet-subsidiabele grond? Dan nemen we de niet-subsidiabele oppervlakte mee in de sanctieberekening.

Voor welke situaties

De situaties in 2019 waarvoor u betalingsrechten uit de Nationale reserve kunt aanvragen zijn:

  • U bent een jonge landbouwer.
  • U bent een startende landbouwer.
  • U heeft percelen waarop in 2015 openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd. Of percelen waarop u een set-aside-overeenkomst heeft gehad. U heeft deze percelen nu weer in gebruik als landbouwgrond. En u heeft er niet eerder betalingsrechten voor toegekend gekregen.

Voor het toekennen van betalingsrechten uit de Nationale reserve heeft u minimaal 0,3 ha subsidiabele landbouwgrond nodig.

Hoeveel krijgt u

Per hectare subsidiabele landbouwgrond die aan de voorwaarden van de Nationale reserve voldoet krijgt u 1 betalingsrecht. De voorwaarden zijn afhankelijk van de situatie waarvoor u aanvraagt.
De waarde van een betalingsrecht uit de Nationale reserve is gelijk aan de gemiddelde waarde van de betalingsrechten in Nederland. Voor 2019 is deze waarde € 262,91 per hectare.

Voorwaarden

Voor betalingsrechten uit de Nationale reserve moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Die verschillen per categorie.

Na uw aanvraag

Heeft u uitbetaling van uw betalingsrechten uit de Nationale reserve aangevraagd? Dan voeren we een aantal controles uit. Daarna ontvangt u tussen 1 december 2019 en 30 juni 2020 een brief met de beslissing. Uitleg over de beslisbrief leest u in de Toelichting Beslissing Nationale reserve 2019, onderaan deze pagina.

Goedkeuren of afwijzen

Wij kunnen uw aanvraag (voor een deel) goedkeuren of afwijzen. Bij een (gedeeltelijke) goedkeuring ontvangt u vaak eerst een uitbetaling en daarna de brief. Hier kan één tot 2 weken tussen zitten. Bij een afwijzing staat de reden in de brief. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

In Mijn dossier kunt u uw betalingsrechten bekijken. Hiervoor logt u eerst in op mijn.rvo.nl. Helaas kunnen wij niet precies aangeven wanneer u een betaling ontvangt.

Uw betalingsrechten bekijken

Controle en uitbetaling

Vanaf uw aanvraag tot en met de uitbetaling doen we verschillende controles. De beslissing en uitbetaling vindt plaats tussen 1 december 2019 en 30 juni 2020. Lees hierover meer op de pagina Betalingsrechten: controle en uitbetaling.

Bewijsstukken aanleveren

Hebben wij om aanvullende bewijsstukken gevraagd in verband met de controles op uw aanvraag? Stuur die op binnen de termijn die u per brief of telefonisch te horen heeft gekregen. Doet u dit niet? Dan wordt uw aanvraag of een deel van de aanvraag waarvoor het bewijs nodig is afgewezen. Ook is het mogelijk dat de situatie ter plaatse op uw bedrijf wordt gecontroleerd. We nemen de bewijsstukken mee in de verdere beoordeling van de controles. U ziet de uitkomst terug in de brief met de beslissing.

Is er onduidelijkheid over inzaai van vanggewassen? Dan kunt u bijvoorbeeld een foto meesturen met datum van het zaaien of ploegen of een factuur van een loonwerker. Geef hierbij aan waar en in welke richting de foto genomen is. Het helpt om herkenbare objecten in het perceel als referentiepunt op de foto te zetten. Ook kunt u de gps-coördinaten van de locatie erbij zetten.

Met de bewijsstukken toont u aan:

  • om welk oppervlakte en gewas het gaat;
  • wat de inzaaidatum is;
  • of het vanggewas er minimaal 8 weken staat.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.