Service menu right

Voorwaarden Nationale reserve 2019 starters

Om als starter betalingsrechten uit de Nationale reserve te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Betalingsrechten zijn onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Voorwaarden

  • U vraagt betalingsrechten uit de Nationale reserve binnen 2 jaar aan na het kalenderjaar waarin uw landbouwactiviteiten zijn gestart. Vraagt u in 2019 aan? Dan is uw bedrijf gestart op of na 1 januari 2017.
  • U heeft in de 5 jaar voor de start van het landbouwbedrijf geen landbouwbedrijf op uw naam gehad. U had in deze periode ook geen blokkerende zeggenschap als bestuurder, beherende vennoot van een rechtspersoon of maat in een maatschap, of als bestuurder van een stichting of vereniging die een landbouwactiviteit uitoefende. Is uw bedrijf geen eenmanszaak? Dan voldoen ook alle andere personen die blokkerende zeggenschap in het bedrijf hebben aan deze voorwaarden. Zij mogen dus ook geen zeggenschap in een landbouwbedrijf gehad hebben in de 5 jaar voor de start.
  • U bent (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • U heeft ten minste 0,3 subsidiabele hectare waarop nog geen betalingsrechten zijn toegekend (vrije hectares).
  • U heeft niet eerder als jonge landbouwer of starter betalingsrechten uit de Nationale reserve toegekend gekregen.

Blokkerende zeggenschap

U heeft als starter controle over een landbouwbedrijf als u ten minste blokkerende zeggenschap heeft in ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000. Meer informatie over blokkerende zeggenschap vindt u op de pagina Voorwaarden jonge landbouwers 2019.
U geeft in de Gecombineerde opgave alle deelnemers in het bedrijf op met daarbij de startdatum van de onderneming.

Vrije hectares

Heeft u al betalingsrechten in eigendom of gehuurd, of heeft u ze al eerder toegekend gekregen? Als jonge landbouwer of starter krijgt u alleen betalingsrechten uit de Nationale reserve toegekend voor zogenaamde vrije hectares. Dit zijn hectares waarvoor nog geen betalingsrechten beschikbaar zijn. Het aantal vrije hectares bepalen we door het geconstateerde aantal hectares subsidiabele landbouwgrond te verminderen:

  • met het totaal aantal betalingsrechten in eigendom op 15 mei 2019 of, als dit hoger is, het aantal betalingsrechten dat eerder is toegekend bij de eerste toekenning in 2015, en
  • met eventuele gehuurde betalingsrechten op 15 mei 2019.
Voorbeeld
Aantal hectares subsidiabele grond op 15 mei 201940 hectare
Aantal betalingsrechten in eigendom op 15 mei 201930 betalingsrechten
Aantal betalingsrechten toegekend in 201532 betalingsrechten
Aantal betalingsrechten gehuurd op 15 mei 20193 betalingsrechten


De berekening is als volgt: 40 - 32 - 3 = 5 vrije hectare.

In dit voorbeeld verminderen we de 40 hectare subsidiabele grond met 32 betalingsrechten die in 2015 zijn toegekend. Dit doen we omdat het aantal betalingsrechten in eigendom op 15 mei 2019 lager is.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.