Betalingsrechten overdragen of afstaan | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Betalingsrechten overdragen of afstaan

24-03-2021

U kunt uw betalingsrechten verhuren of verkopen. Ook kunt u betalingsrechten afstaan aan de Nationale reserve. Hiervoor moet u zich houden aan de voorwaarden. Meld een overdracht of afstaan van betalingsrechten zo snel mogelijk.

Voorwaarden overdragen

U kunt (een deel van) uw betalingsrechten alleen verkopen of verhuren aan actieve landbouwers. Die moeten geregistreerd staan bij ons. U moet als verkoper of verhuurder ook bij ons ingeschreven staan.

Voorwaarden afstaan aan de Nationale reserve

U kunt betalingsrechten afstaan aan de Nationale reserve. Hierdoor komen de betalingsrechten vrij voor andere landbouwers. U krijgt geen vergoeding voor het afstaan aan de Nationale reserve. Betalingsrechten die u afstaat aan de Nationale reserve kunt u niet meer gebruiken.

Uiterlijk 15 mei melden

Zorg dat u uiterlijk 15 mei de overdracht meldt. Bij een overdracht kan de koper of huurder de betalingsrechten in hetzelfde jaar laten uitbetalen. Als u betalingsrechten afstaat, komen deze in hetzelfde jaar te vervallen.

Hoe overdragen of afstaan

U meldt een overdracht of afstaan van betalingsrechten via het formulier Overdragen betalingsrechten op mijn.rvo.nl.

Overdragen

U meldt samen met de andere partij de overdracht in 3 stappen. U vult als verkoper en koper het formulier samen in. Dit geldt ook voor verhuurder en huurder.

  1. De verkoper of verhuurder start met invullen. Hij heeft hierbij het e-mailadres van de koper of huurder nodig. Daarna ondertekent en verstuurt hij het formulier met een TAN-code. Wij noemen dit een conceptmelding.  
  2. De koper of huurder krijgt een e-mail dat deze melding klaarstaat. Hij ondertekent die binnen 8 weken met een TAN-code. Daarna verwerken wij de overdracht.
  3. Beide partijen krijgen een ontvangstbevestiging per e-mail. U ziet direct de nieuwe situatie in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten.

Afstaan

U meldt het afstaan van betalingsrechten in 4 stappen.

  1. U vult het formulier in.
  2. U ondertekent en verstuurt het formulier met een TAN-code.
  3. U krijgt een ontvangstbevestiging.
  4. De betalingsrechten vervallen direct na de melding. U ziet de nieuwe situatie in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten.

Uw melding direct regelen

Aandachtspunten bij het invullen

Einddatum verhuur

Bij verhuur moet u een einddatum invullen. De betalingsrechten gaan op die datum automatisch terug naar de verhuurder. De einddatum staat standaard op de eerstvolgende 16 mei. Hierdoor staan de betalingsrechten op 15 mei op naam van de huurder. De huurder kan dan voor dat subsidiejaar uitbetaling van de betalingsrechten aanvragen.

Heeft u een langere huurperiode afgesproken? Verander dan zelf de einddatum bij de melding.

Uitgeschreven bij KVK

Wilt u betalingsrechten overdragen en bent u uitgeschreven bij KVK? U kunt niet meer inloggen op mijn.rvo.nl als uw bedrijf niet meer bij KVK staat ingeschreven. U moet dan iemand anders machtigen om namens u te handelen. Stuur een Melding Machtiging Voor bedrijf uitgeschreven bij KVK om weer toegang te krijgen tot uw gegevens. Dit formulier vindt u op mijn.rvo.nl onder Inloggen en machtigen > mijn.rvo.nl > Machtigen na uitschrijving KVK.

Bedrijfsoverdracht

Wilt u uw bedrijf met betalingsrechten overdragen, splitsen of beëindigen? Meld dit dan bij ons als een bedrijfsoverdracht.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.