Service menu right

Erkende agrarische bedrijfsadviseurs

02-11-2020, 16:04

Elke Europese lidstaat is verplicht een systeem op te zetten voor het verlenen van advies over grond- en bedrijfsbeheer. Dit staat in artikel 12 van de Verordening (EU) nr. 1306/2013.

In Nederland is de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) te Amersfoort door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen als beroepsorganisatie, die agrarische bedrijfsadviseurs mag erkennen.

Aandachtsgebieden agrarische bedrijfsadviseurs

Deze erkende agrarische adviseurs adviseren over de volgende 5 aandachtsgebieden:

  1. Randvoorwaarden (Cross Compliance) en de normen voor goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC).
  2. De vergroeningsvoorwaarden (klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken) en instandhouding van het landbouwareaal.
  3. Maatregelen vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Deze maatregelen zijn gericht op modernisering, verbetering concurrentievermogen, sectorintegratie, innovatie en marktori├źntatie en bevordering van ondernemerschap.
  4. Eisen voor de uitvoering van de kaderrichtlijn water.
  5. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (artikel 55 van Ver. 1107/2009) en geïntegreerde gewasbescherming (artikel 14 van Richtlijn 2009/128/EG)

Register Bedrijfsadviseringssysteem

Door de vab erkende agrarische bedrijfsadviseurs zijn opgenomen in het register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS). Wilt u zich bij uw bedrijfsvoering laten adviseren, of maakt u gebruik van Europese regelingen die onder Verordening (EU) nr. 1306/2013 vallen? In onderstaande lijst vindt u een erkende agrarisch bedrijfsadviseur bij u in de buurt. Bij elke adviseur staat over welke onderwerpen hij u kan adviseren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.