Erkende agrarische bedrijfsadviseurs | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Erkende agrarische bedrijfsadviseurs

10-05-2021

Wilt u advies over duurzame landbouw? Of bijvoorbeeld over de randvoorwaarden die onderdeel zijn van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Erkende agrarische bedrijfsadviseurs kunnen u hierbij helpen. Alle adviseurs en hun aandachtsgebieden vindt u in het register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS-register).

BAS-register

U vindt het BAS-register hieronder. De Europese Commissie verplicht elke lidstaat om zo’n systeem te hebben. In Nederland houdt de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) het register bij. Zij erkennen ook de agrarische bedrijfsadviseurs.

Wij werken het register één keer in de 2 weken op maandag bij. De website van vab wordt iedere dag vernieuwd met de nieuwste gegevens van de adviseurs.

Aandachtsgebieden

Heeft u uitbetaling van subsidies uit het GLB aangevraagd? Erkende agrarische bedrijfsadviseurs kunnen u adviseren over de volgende 5 aandachtsgebieden:

  1. Randvoorwaarden (Cross Compliance) en de normen voor goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC)
  2. De vergroeningsvoorwaarden (klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken) en instandhouding van het landbouwareaal
  3. Maatregelen vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gericht op modernisering, verbetering concurrentievermogen, sectorintegratie, innovatie en marktoriëntatie en bevordering van ondernemerschap
  4. Eisen voor de uitvoering van de kaderrichtlijn water
  5. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en geïntegreerde gewasbescherming

Aandachtsgebieden SABE

Maakt u gebruik van de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)? Dan kunt u alleen kiezen voor erkende adviseurs op het gebied van kringlooplandbouw en duurzaam ondernemerschap. In de tabellen hieronder staan deze aandachtsgebieden op een rij.

Ook als u geen gebruik maakt van de SABE, kunt u advies krijgen over deze onderwerpen.

Aandachtsgebieden kringlooplandbouw

AandachtsgebiedUitleg
A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriëntenBrongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht.
A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemenDuurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem.
A3 Weerbare teeltsystemen en gewasbeschermingWeerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen.
A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnenNieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan die bijdragen aan hergebruik of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen.
A5 Natuurinclusieve landbouwOntwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwondernemingen.
A6 PrecisielandbouwPrecisielandbouw door inzet van gegevens, software en autonome- en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen.

Aandachtsgebieden duurzaam ondernemerschap

AandachtsgebiedUitleg
E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en zijn bedrijfOntwikkeling vaardigheden van medewerkers van de landbouwonderneming. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf.
E2 Horizontale samenwerkingStimuleren samenwerking tussen landbouwondernemingen, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van de landbouwonderneming te versterken.
E3 BedrijfsovernameStarten, overnemen of beëindigen van een landbouwonderneming.
E4 Duurzaam verdienvermogenVersterken van het toekomstperspectief en het inkomen van agrarisch ondernemers. Dit kan door vernieuwende product-markt-combinaties of keten- en gebiedsorganisaties. Of door het combineren van agrarische productie met het leveren van diensten aan de samenleving.

Meer weten?

De eerste 5 aandachtsgebieden staan in artikel 12 lid 2 van de Europese verordening nr. 1306/2013. De aanvullende aandachtsgebieden voor de SABE komen uit lid 3 van dit artikel.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.