Grond die geen landbouwgrond is | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Grond die geen landbouwgrond is

08-04-2021

U kunt uitbetaling van betalingsrechten uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) krijgen. U kunt geen betalingsrechten laten uitbetalen op grond die geen landbouwgrond is. Het is daarom belangrijk om te weten welke grond wij niet als landbouwgrond zien.

Wij geven een overzicht van de grond die geen landbouwgrond is. Ook leest u dat bermen in sommige situaties toch bij uw oppervlakte landbouwgrond kunnen horen.

Moes- en siertuinen

Moes- en siertuinen zijn geen landbouwgrond.

Moes- of groentetuin

Een moes- of groentetuin is een tuin waar u groenten kweekt of verbouwt voor eigen gebruik. Een groentetuin kan onderdeel zijn van een (sier)tuin.

Siertuin, zoals een bloemen- en kruidentuin

Een siertuin is een tuin waarin u (sier)planten plant en verzorgt. Siertuinen hebben vaak een gazon omringd door borders. Een siertuin kan ook uit niet-beplante delen bestaan zoals een terras. Grotere tuinen kunnen ook vijvers, vlonders, en watervallen hebben.

Bermen tot een breedte van 3 meter

Bermen zijn geen landbouwgrond als de verkeersbestemming landbouw in de weg zit. Ook bepaalt de breedte van de berm of deze bij uw landbouwgrond hoort. In een aantal gevallen is dit wel het geval.

Een berm is een strook grond langs een verharde weg, inrit of parkeerterrein. Het heeft de volgende functies:

  • Een berm geeft steun aan het weglichaam en is reserveruimte voor bijvoorbeeld een verbreding van de weg.
  • Een berm biedt plaats aan verkeersvoorzieningen. Denk hierbij aan reflectorpaaltjes en bewegwijzering. Een berm is verkeersgeleiding en uitwijkplaats in noodgevallen.
  • Een berm geeft ruimte voor het ingraven van kabels en leidingen. En voor de buffering en afvoering van regenwater. In sommige gevallen is de berm een waterkerende kade. Een berm ligt vaak tussen de weg en een sloot.

Bermbreedte

We rekenen de bermen tot een breedte van 3 meter niet mee als landbouwgrond. Is de berm breder dan 3 meter en is er geen noemenswaardige hinder? En gebruikt u de berm voor de landbouw? Dan rekenen we de eerste 3 meter niet mee als landbouwgrond. De rest van de berm buiten de eerste 3 meter kan wel tot uw oppervlakte landbouwgrond horen.

Noemenswaardige hinder komt door echte en/of juridische beperkingen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • In de berm staan zo veel verkeersvoorzieningen waardoor u niet kunt maaien met de normale landbouwmaaimachines. Dit kan ook een deel van het bermperceel zijn.
  • Het pachtcontract legt beperkingen op, zodat er noemenswaardige hinder is.

Welke bermen horen wel bij uw oppervlakte landbouwgrond?

Soms zien we bermen wel als landbouwgrond. Namelijk als er een landbouwactiviteit plaatsvindt en de rest van de berm buiten de 3 meter:

  • een afrastering heeft. Ook als die (rest van de) berm smaller is dan 3 meter.
  • langs een fietspad of eigen weg ligt.

Onverharde landingsbanen voor luchtvaart

Dit zijn onverharde landingsbanen, die in gebruik zijn voor luchtsport en luchtvaarthobby's. Meestal zijn de banen van grasland. Het gaat hierbij om luchtvaartuigen wel of niet met motor zoals zweefvliegtuigen, modelvliegtuigen en luchtballonnen. De luchtvaartuigen stijgen op en/of landen op deze landingsbanen. De onverharde landingsbanen voor luchtsport en luchtvaart zien we niet als landbouwgrond.

Stroken grasland langs verharde landingsbanen

Dit zijn stroken grasland langs of in het verlengde van landingsbanen. Een landingsbaan bestaat uit een start- en landingsbaan, taxibaan en parkeerplaats. De stroken kunnen met of zonder lampen zijn. De stroken zijn wel begroeid met gras. Maar door de vliegactiviteiten zijn landbouwactiviteiten op de stroken niet mogelijk. Deze stroken zien we niet als landbouwgrond.

Smalle stroken langs gebouwen of kassen

Stroken langs kassen en gebouwen smaller dan één meter horen bij het erf. En horen daarom niet bij uw landbouwgrond.

Schouwpaden

Een schouwpad is een pad, bijvoorbeeld langs een sloot. Schouwpaden zijn geen onderdeel van het naast gelegen landbouwperceel.

Geluidswallen

Een geluidswal is een wal die geluid tegenhoudt. De wal of soort dijk ligt naast een weg of spoorlijn. Geluidswallen horen niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Speel- en springweides

Speel- of springweides horen niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Speelweides

Een speelweide is een speelterrein voor kinderen. Een speelweide bestaat voor een groot deel uit gras met daarop klim- en speeltoestellen.

 

 

 

 

 

Springweides

Een springweide is een perceel grasland met springtoestellen voor het springen met paarden of pony’s.

Kinderboerderijen en zonneparken

Grond waarop een kinderboerderij of zonnepark staat hoort niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Kinderboerderijen

Een kinderboerderij is een boerderij die voor iedereen toegankelijk is. Deze heeft een maatschappelijke functie en is speciaal gericht op kinderen. Zij kunnen kennis maken met verschillende soorten boerderijdieren.

Zonneparken

Een zonnepark is grond waarop installaties staan voor het opwekken van zonne-energie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.