Het nieuwe GLB | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Het nieuwe GLB

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Dat is kortgezegd het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 ingaat. In 2021 en 2022 geldt het GLB van nu.

Stap voor stap naar het nieuwe GLB

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en natuur. Het nieuwe GLB richt zich op deze uitdagingen. De landbouwsector is niet meer zoals we het van vroeger kennen. Om als landbouwer goed voorbereid te zijn op de toekomst, is een omslag nodig.

Pilots en het Nationaal Strategisch Plan

Rijksoverheid en provincies werken de ideeën voor het nieuwe GLB uit in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit gaat voor stap voor stap. Ze doen dit niet alleen, maar samen met bijvoorbeeld collectieven en agrariërs. Met pilots testen agrariërs de ideeën in de praktijk. En worden de ervaringen en kennis gedeeld in webinars.

Benieuwd naar de pilots? Onder het kopje Toekomstplannen getest in pilots leest u er meer over. De opbouw en invulling van het NSP vindt u op toekomstglb.nl.

Aan het woord

Alex Datema, melkveehouder en voorzitter BoerenNatuur vat de ontwikkeling in het nieuwe GLB samen: "De maatschappij vraagt steeds andere dingen van een landbouwer. Ik moet niet alleen melk en vlees produceren maar ook grutto's laten broeden, zeg maar. Wat is er nou mooier dat je die combinatie, die maatschappelijke vraag kunt combineren met geld dat de maatschappij beschikbaar stelt aan de landbouwers."

 • Uitgeschreven tekst

  (Beeldtitel: Het nieuwe GLB vanaf 2023. Toekomstbestendig boeren sterker belonen. Een boer staat in een wei met koeien. Alex Datema:)

  RUSTIGE MUZIEK

  ALEX DATEMA: Ik denk en ik hoop eigenlijk ook, misschien is dat het juiste woord dat de landbouw echt een andere denkrichting heeft gekozen dan de afgelopen dertig, veertig jaar.
  Ik denk dat we echt toe zijn aan een nieuwe landbouwontwikkeling.
  We hebben altijd ingezet op productieverhoging intensivering, schaalvergroting.
  We zitten nu echt aan een tijd zeg maar dat dat niet de toekomst biedt.
  We moeten toe naar een manier van landbouw produceren die past binnen ons landschap, binnen de schaal van Nederland.
  En daar past een continue groei van productie niet bij.

  DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

  (Een koe. Een man in pak is aan het telefoneren.)

  AD TABAK: De voorstellen van de Europese Commissie zijn eigenlijk opgehangen aan drie hoofddoelen.
  Het eerste hoofddoel gaat over boereninkomens.
  Want de boeren zijn degenen die het voedsel produceren voor de burgers van Europa en hebben daarvoor een redelijk inkomen nodig.
  Het tweede hoofddoel gaat over bescherming van milieu en biodiversiteit, natuur en biodiversiteit en ook een bijdrage leveren aan de klimaatopgave.
  Het derde doel gaat over de bredere plattelandsontwikkelingen en de bijdrage van landbouw en landbouwbedrijven aan een vitaal platteland.
  Ik heb een hele lange carrière bij het ministerie van LNV achter de rug op allerlei terreinen.
  En ik zie dat dit plan maken, het maken van dit plan dat heel veel van die beleidsdomeinen waar ik ooit op gewerkt heb dat die allemaal bij elkaar komen en dat die hele transitiebeweging naar de landbouw, waar ik zelf m'n roots ook heb, in de landbouw dat dat wel heel mooi is om op deze plek te zitten en om daaraan bij te kunnen dragen.
  Want ik geloof echt dat we stappen kunnen zetten en dat dit instrument het verleidingsinstrument van het GLB dat dat gaat helpen om die transitie dichterbij te brengen.
  DATEMA: De maatschappij vraagt steeds andere dingen van een landbouwer.
  Ik moet niet alleen melk en vlees produceren maar ook grutto's laten broeden zeg maar.
  Wat is er nou mooier dat je die combinatie, die maatschappelijke vraag kunt combineren met geld dat de maatschappij beschikbaar stelt aan de landbouwers. Als je het GLB kunt gebruiken zodat ik op mijn bedrijf invulling kan geven aan de maatschappelijke vraag ik denk dat dat een goeie manier is om landbouwbeleid te maken naar de toekomst.
  Als we dat in het nieuwe GLB kunnen inpluggen dat we het op zo'n manier doen, dan ben ik daar tevreden over.

  (In een stal loopt een boer tussen de koeien door. Wat verderop staat een koe aan een voerhek te kauwen.)

  DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

  We doen samen met LTO Nederland, als BoerenNatuur, doen we zeven GLB-pilots.
  En in die pilots zijn we eigenlijk gewoon aan het testen.
  Stel nu dat je echt een systeem krijgt met best grote veranderingen.
  Dus veel ecodiensten, lagere hectarepremies veel ruimte voor ecodiensten, welke diensten zou je dan moeten doen in welk gebied, en hoeveel zelfsturing kunnen boeren daarbij aan, hanteren en ook nog hoe ga je de controles doen?
  Dat zijn we eigenlijk aan het testen op zeven verschillende manieren.
  TABAK: Het GLB-instrument, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ik zou zeggen: Het is een verleidings- instrument, een subsidie-instrument.
  Dus wat dat instrument doet en de Europese middelen, dat is een bijdrage leveren en ondersteuning bieden aan de nationale beleidsdoelen.
  En ik denk dat niet iedereen daarop zit te wachten maar dit moet een verleidingsinstrument zijn.
  Dat wil zeggen, de minister heeft het ook aangegeven alle boeren moeten in principe gebruik kunnen maken van dat instrumentarium.
  Dus we zullen ook in verschillende gradaties pakketten moeten aanbieden subsidies moeten openstellen waar boeren gebruik van kunnen maken.
  DATEMA: Wat goed werkt zeg maar, is dat wij boeren uitdagen om zelf na te denken wat ze zouden willen doen.
  Dus dat wij niet zeggen: We hebben 10 maatregelen bedacht welke zou je willen doen?
  Wij komen met een lijstje van vijf en we zeggen wat kunnen jullie nog meer bedenken? Dus dat je mensen uitdaagt om te kijken wat past er op mijn bedrijf en in mijn gebied?
  Boeren zijn gehecht aan ondernemersvrijheid dat ze zelf keuzes kunnen maken.
  Als je aan de slag gaat met een keuzemenu waarbij ze zelf de regie hebben over welke maatregelen ze willen nemen op hun bedrijf en dat combineert met een soort puntensysteem dan zie je ze enthousiast worden dat ze denken: dan kan ik dit doen op mijn bedrijf.
  Mijn buurman doet dat, maar ik kan het anders doen, want dat past beter bij mij.
  Dat vind ik leuk en dat onderdeel vind ik niet leuk.
  Ik denk dat het essentieel is als je naar zo'n nieuw GLB werkt dat je een keuzevrijheid van de ondernemer houdt waarbij die zijn eigen dingen kan doen.

  (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. De logo’s van Unie van Waterschappen en i p o.)

  DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

Toekomstplannen getest in pilots

De plannen voor de toekomst moeten natuurlijk wel uit te voeren zijn in de boerenpraktijk. Daarom onderzochten landbouwers en collectieven de ideeën uit het NSP en keken meteen hoe de administratie makkelijker kan. In 7 pilots testten ze verschillende duurzame maatregelen. De ervaringen en resultaten vanuit de pilots gingen direct naar de beleidsmakers. Zo helpen landbouwers bij de invulling van het NSP.

Alles over de 7 GLB-pilots.

Overgangsjaren '21 - 22'

Stap voor stap

Servicegericht nieuw GLB

Eenvoudiger aanvragen

Toekomst GLB

Toekomstglb.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.