Deelnemers pilots nieuw GLB | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Deelnemers pilots nieuw GLB

Op 31 maart 2021 stopten de 7 pilots voor nieuw GLB. Maar liefst 500 agrariërs testten verschillende manieren voor duurzamere landbouw. Door heel Nederland. Ze deden dit niet alleen, maar samen met BoerenNatuur en LTO. De resultaten zijn heel waardevol. Ze helpen bij de invulling van het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

BoerenNatuur en LTO maakten een video over de Ervaringen van de GLB Pilots.

Wie deden er mee

Deelnemers ontworpen effectieve en praktisch uitvoerbare maatregelen met zo min mogelijk administratie. Uitgebreid onderzoek bij LTO-achterban naar duurzame oplossingen die ‘boerderij-proof’ zijn.

9 akkerbouwcollectieven testten eco-maatregelen zoals akkerranden, doorzaai, slootbeheer en onderwerken van gehakseld stro. De Akkerbelt wil GLB-premies gebruiken voor lokale vergroening zonder verlies van omzet.

100 deelnemers testten kruidenrijk grasland, maaibeheer in fases, winterbedekking en bouwplannen met granen en rustgewassen. Ook onderzochten ze de praktische en financiële haalbaarheid van mogelijke regelingen.

Onderzoek naar duurzame maatregelen voor landschap en biodiversiteit. Bijvoorbeeld vanggewassen onderwerken, composteren met wormen, kruidenrijk grasland of eiwitrijk veevoer van eigen land.

Veehouders testten bodem-, water- en klimaatmaatregelen met poelen en beekjes voor meer dooradering in de polder. Ze registreerden de voortgang en resultaten digitaal. Doel was om een verbetering van minimaal 8% te halen.

Melkveehouders testten plas-drassituaties, maai- en weideplannen, kruiden- en insectenrijke stroken en aangepast bemesten. Ook: nieuwe methodes voor registratie, controle, monitoring en verantwoording.

3 noordelijke collectieven onderzochten praktische en haalbare maatregelen met een eco-keuzemenu. Daarbij testten ze een puntensysteem om de vergoeding aan de landbouwer mee te bepalen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.