Eco-regeling met eco-activiteiten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Eco-regeling met eco-activiteiten

22-09-2021

In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) komt de eco-regeling met eco-activiteiten. Eco-activiteiten zijn maatregelen die u als agrariër kunt inzetten op uw perceel. Deze eco-activiteiten dragen bij aan 5 doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water. U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf.

Voorlopig overzicht eco-activiteiten

In 2022 maken we de definitieve activiteiten bekend. We delen nu al graag het voorlopige overzicht met u.

Rustgewas

Minder gewasziektes, meer organische stoffen en vocht in uw bodem. Met het telen van een rustgewas verbetert u de bodemstructuur.

Vroeg oogsten rooigewas

Betere doorworteling en meer vocht in uw grond. Door het vroeg oogsten van een rooigewas kunt u uw bodem beter bewerken.

Eiwitgewas

Teel een eiwitgewas voor een vruchtbare bodem, meer stikstofopname en een betere biodiversiteit.

Meerjarige teelt

Meer organische stoffen en een betere bodemstructuur. Met het telen van meerjarige gewassen geeft u uw bodem meer rust.

Langjarig grasland

Met langjarig grasland bouwt u organische stoffen op. Dit is goed voor de bodemstructuur.

Graslandrand

Met een graslandrand krijgt u meer biodiversiteit en een betere waterkwaliteit.

Gras/klaver

Met het zaaien van gras/klaver hoeft u geen kunstmest meer te gebruiken.

Kruidenrijk grasland

Een diepere doorworteling en een betere bodemstructuur. Ook levert grasland met kruiden u diversiteit in ruwvoer.

Strokenteelt

Teel uw gewassen in stroken voor minder gewasbeschermingsmiddelen en meer biodiversiteit.

Mengteelt

Door het mengen van 2 of meer hoofdgewassen blijven de voedingsstoffen van uw producten beter. Ook verbetert de bodemkwaliteit van uw land.

Groenbedekking/permanente groenbedekking

Door het bedekt houden van uw percelen krijgt u meer organische stoffen en verbetert de bodemkwaliteit.

Onderwerken van graszode

Het onderwerken van graszoden zonder gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. Hierdoor wordt de biologische kwaliteit van uw bodem beter.

Niet ploegen/niet scheuren

Een niet-kerende grondbewerking zorgt voor minder wind- en watererosie en een betere bodemstructuur.

Veebezetting

Door vee op uw grasland te laten lopen gebruikt u alle mest van uw bedrijf. Hierdoor is er minder mestaanvoer van buitenaf nodig.

Houtige landschapselementen

Met landschapselementen van hout zorgt u voor meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap.

Ecologisch slootbeheer

Zet in op ecologisch slootbeheer en krijg meer biodiversiteit in sloten en oevers.

Groene braak

Meer biodiversiteit en minder milieubelasting met groene braak.

Akkerranden

Met akkerranden krijgt u meer biodiversiteit en minder milieubelasting.

Biologische landbouw

Met de eco-activiteiten gaan we samen voor een duurzame landbouw. Uw biologische percelen zijn daarom vrijgesteld van de andere eco-activiteiten.

Het puntensysteem in ontwikkeling

Met het goed uitvoeren van een eco-activiteit verdient u punten per doel (bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water). Of u een vergoeding krijgt, hangt af van het totaal aantal punten en het aantal punten per doel. Agrariërs vertellen hierover in podcast 2, 3 en 4 op onze podcastpagina.

Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.