Randvoorwaarden GLB | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Randvoorwaarden GLB

26-03-2021

Heeft u subsidies aangevraagd uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan moet u zich ook houden aan de randvoorwaarden van het GLB. Dit zijn wetten en regels op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn.

Overtreedt u een of meer randvoorwaarden? Dan kunt u een korting krijgen op uw GLB-subsidies.

Randvoorwaarden

Hieronder staat het overzicht met alle randvoorwaarden. We vatten de voorwaarden samen in drie groepen: milieu, gezondheid en dierenwelzijn.

Milieu

Als u zich aan deze voorwaarden houdt, beschermt u het landschap, de natuur en wilde dieren. Dit zijn de regels:

  • Nitraatrichtlijn: hiermee voorkomt u dat gevaarlijke stoffen het grondwater vervuilen.
  • Vogelrichtlijn: zo beschermt u de natuurlijke omgeving van vogels.
  • Habitatrichtlijn: hierdoor houdt u de omgeving van wilde bloemen, planten en dieren in stand.
  • Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC): hiermee blijven landbouwgronden, bos en landschapselement van goede kwaliteit. Op de pagina Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) leest u hier meer over.

Gezondheid

Door deze voorwaarden voorkomt u ziektes bij mensen, dieren en planten. Ook bestaande ziektes blijven hierdoor onder controle. Het gaat om de volgende regels:

  • De wetgeving over veilig voedsel. Dit gaat bijvoorbeeld over het voer dat u uw dieren geeft. En over hoe u de levensmiddelen van uw dieren opslaat en vervoert.
  • Het veilig gebruik van hormonen in de veehouderij.
  • De verplichte identificatie en registratie van uw varkens, runderen, schapen en geiten.
  • De regels waarmee u besmettelijke dierziektes voorkomt, bestrijdt en uitroeit.
  • Het veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dierenwelzijn

Houdt u zich aan deze voorwaarden? Dan zorgt u dat uw dieren een goed leven hebben en niet lijden. Er zijn regels over hoe u kalveren, varkens en andere landbouwhuisdieren houdt.

Alle randvoorwaarden voor 2020 en 2021 leest u in:

Veranderingen Vogel- en Habitatrichtlijn

In 2021 veranderen de randvoorwaarden die gaan over de Wet Natuurbescherming. Vanaf 1 januari 2021 kunnen provincies meer maatregelen nemen om Natura 2000-gebieden in stand te houden. Het gaat om de aanschrijvingsbevoegdheid, het toegangsbeperkingsbesluit en de gedoogplicht. Legt uw provincie een van deze maatregelen op en houdt u zich er niet aan? Dan overtreedt u een randvoorwaarde en kunt u een randvoorwaardenkorting krijgen.

Aanschrijvingsbevoegdheid

Voert u een landbouwactiviteit uit in (de buurt van) een Natura 2000-gebied? En verstoort u het gebied daarmee? Dan kan de provincie u verplichten om provinciale verordeningen op te volgen of specifieke maatregelen te nemen. U moet dan bijvoorbeeld informatie geven over de handelingen die u uitvoert. Of maatregelen nemen die de verstoring van het gebied voorkomt of herstelt. Ook kan de provincie u verplichten om sommige activiteiten te stoppen of niet uit te voeren.

Toegangsbeperkingsbesluit

Moet de provincie een Natura 2000-gebied (voor een deel) afsluiten? Dan kan de provincie ervoor zorgen dat u hier niet of minder mag komen. Dit doet ze met een toegangsbeperkingsbesluit. Bent u de eigenaar van een woning of bedrijfspand in dit gebied? Of heeft u een zakelijk of persoonlijk gebruiksrecht over zo’n gebouw? Dan geldt het besluit niet voor u, als u uw onroerend goed anders niet meer kan bereiken.

Gedoogplicht

Moet de provincie op uw terrein maatregelen nemen om het Natura 2000-gebied in stand te houden? Door de gedoogplicht moet u de provincie dan toelaten op uw terrein. Zij hebben toestemming om inbreuk te doen op uw eigendoms- of gebruiksrecht.

Verkoop en verhuur

Heeft u uitbetaling van GLB-subsidies aangevraagd? En heeft u na uw aanvraag grond verhuurd of verkocht? U blijft verantwoordelijk voor de randvoorwaarden, als de nieuwe gebruiker geen uitbetaling van GLB-subsidies heeft aangevraagd. Houdt de nieuwe gebruiker zich niet aan de randvoorwaarden? En gebeurt dit in het jaar van uw aanvraag? Dan krijgt u dus de randvoorwaardenkorting.

Heeft de nieuwe gebruiker wel uitbetaling van GLB-subsidies aangevraagd? Dan is hij verantwoordelijk voor de randvoorwaarden. Als hij een randvoorwaarde overtreedt, krijgt hij een korting.

Nationale en Europese wetgeving

Soms is de nationale wetgeving strenger dan de Europese wetgeving. In Nederland is dit bijvoorbeeld zo bij identificatie en registratie van dieren en bij dierenwelzijn. U houdt zich daarom altijd aan de randvoorwaarden, als u zich aan de nationale wetgeving houdt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.