Veranderingen GLB 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veranderingen GLB 2020

03-02-2021

In 2020 verandert een aantal regels van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Vraagt u subsidies aan uit GLB? Dan kunnen deze veranderingen gevolgen voor u hebben.

Vervallen betalingsrechten

Vanaf 2020 vervalt het aantal betalingsrechten waarvoor u 2 jaar achter elkaar geen subsidiabele landbouwgrond heeft. Tot en met 2019 werden betalingsrechten om de beurt benut om vervallen te voorkomen.

Verkopen of verhuren

Heeft u in 2019 betalingsrechten niet gebruikt omdat u niet genoeg landbouwgrond had? En heeft u daar in 2020 ook geen nieuwe landbouwgrond voor? Dan vervallen in 2020 alle betalingsrechten waar u geen landbouwgrond voor heeft. U kunt ervoor kiezen om uw extra betalingsrechten te verkopen of te verhuren. Of u huurt of koopt meer landbouwgrond. Regel dit uiterlijk op 15 mei 2020. Op die manier voorkomt u dat uw betalingsrechten vervallen.

Voorbeeld

  • In 2019 gaf u 20 hectare subsidiabele landbouwgrond op in uw Gecombineerde opgave. U had 25 betalingsrechten in gebruik. In 2020 ook. In 2020 vervallen dan 5 betalingsrechten.

Voorbeeld

  • In 2019 gaf u 50 hectare subsidiabele grond op. U had 50 eigen betalingsrechten in gebruik. Omdat wij hebben geconstateerd dat u maar 48 hectare grond had, zijn 2 betalingsrechten niet gebruikt.
  • In 2020 geeft u 55 hectare subsidiabele grond op. U heeft nu 50 eigen betalingsrechten in gebruik. Daarnaast heeft u ook 5 rechten gehuurd. Omdat wij constateren dat u 54 hectare subsidiabele grond heeft, is 1 betalingsrecht niet gebruikt.
  • Voor 1 betalingsrecht had u in 2019 en in 2020 geen landbouwgrond. Daarom vervalt in 2020 1 betalingsrecht.

Volgorde vervallen betalingsrechten

Betalingsrechten vervallen in een bepaalde volgorde:

  • Eerst vervallen betalingsrechten die u in eigendom heeft en niet heeft verhuurd.
  • Daarna vervallen betalingsrechten die u gehuurd heeft. De rechten die u het kortst heeft gehuurd vervallen eerst, daarna de rechten die u langer huurt.

Alles over vervallen betalingsrechten.

Bedrijfsovername en uitbetaling betalingsrechten

Een volledige bedrijfsoverdracht kan gevolgen hebben voor de uitbetaling van betalingsrechten. In 2020 veranderen een aantal regels voor uitbetaling bij bedrijfsoverdrachten.

Lees meer over Bedrijfsoverdrachten en GLB.

Sanctie onterechte aanvraag NR-betalingsrechten

Vraagt u betalingsrechten aan uit de Nationale Reserve (NR)? En geeft u niet-subsidiabele grond op voor uitbetaling? Dan krijgt u daarvoor geen rechten uit de NR. Bij de basisbetaling krijgt u daarnaast een sanctie voor de niet-subsidiabele oppervlakte. Dat gebeurt ook als u NR-rechten algemeen belang aanvraagt en de opgegeven percelen niet voldoen aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld als u bewijs niet of te laat opstuurt. Of als u een te grote oppervlakte voor NR-rechten voor algemeen belang opgeeft.

Perceel splitsen

Is een deel van een perceel gebruikt voor openbare werken en nutsvoorzieningen in 2015? En neemt u deze grond weer in gebruik als landbouwgrond? Dan kunt u alleen voor dat deel betalingsrechten uit NR voor algemeen belang krijgen. U moet het perceel dan splitsen. Zorg dat u het perceel uiterlijk 15 mei 2020 splitst. Dat doet u in Mijn percelen.

Wilt u weten hoe we een sanctie berekenen? Meteen naar sanctie NR.

Gewassen en invulling EA

Nieuw subsidiabel gewas

Vanaf 2020 is er een nieuw subsidiabel gewas. U kunt dan ook subsidie aanvragen voor percelen met Wilde rijst.

EA-pakket Veldleeuwerik verdwijnt

De Stichting Veldleeuwerik stopt op 1 januari 2020. In 2020 kunt u daardoor niet meer kiezen voor het EA-pakket Veldleeuwerik. U moet dan een andere EA-invulling kiezen.

Lees meer over vanggewassen en het inzetten van ecologisch aandachtsgebied (EA).

Sanctie graasdierpremie bij herstelmelding I&R

Op 15 mei 2020 moeten uw schapen en vrouwelijke vleesrunderen goed geregistreerd staan in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R). Alleen dan zijn uw dieren subsidiabel voor de graasdierpremie.

In 2020 komt daar een regel bij. Uw dierregistratie in I&R moet op 31 december 2019 al kloppen, anders krijgt u een sanctie. Doet u tussen 1 januari en 15 mei 2020 nog een herstelactie in I&R? Dan is uw dier nog steeds subsidiabel, maar dan krijgt u voor dat dier wel een sanctie op uw graasdierpremie.

Voorkom een sanctie op uw graasdierpremie.

Veranderingen brede weersverzekering

Naamsverandering

De Tegemoetkoming premie brede weersverzekering heet vanaf 2020 Brede weersverzekering.

Assurantiebelasting verdwijnt

Vanaf 2020 hoeft u geen assurantiebelasting meer te betalen over uw brede weersverzekering. Daardoor wordt een brede weersverzekering goedkoper. Door het verdwijnen van de assurantiebelasting daalt de subsidie voor de Brede weersverzekering. In 2020 is de subsidie 63,7% van uw premie. In 2019 was dat 65%.

Schadedrempel lager

Vanaf 2020 kunt u kiezen voor een verzekering met een lagere schadedrempel. U kunt daardoor al een schadevergoeding vragen als 20% van uw oogst mislukt door weersomstandigheden. In 2019 kon dit pas bij 30% schade. Als u kiest voor een verzekering met een verlaagde schadedrempel, betekent dit wel dat uw premie hoger wordt.

Bekijk of u recht heeft op brede weersverzekering.

Zuid-Limburg

Geen waterbuffer bij ondiep ploegen erosiegevoelige grond

In Zuid-Limburg moesten landbouwers een waterbuffer aanleggen bij het ondiep ploegen van percelen op hellingen. In 2020 verdwijnt deze regel.

Erosiebeperkende maatregelen melden bij LLTB

Vanaf 2020 moeten landbouwers in Zuid-Limburg erosiebeperkende maatregelen melden bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Dat moet uiterlijk op 1 februari. Informatie leest u op de website van LLTB. Hier vindt u ook een link naar het meldingsformulier.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.