Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2020

Gesloten
03-02-2021

Vraagt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan in de Gecombineerde opgave? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. In juli 2020 krijgt u dan al een deel van de uitbetaling.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voorschotbedrag

Het voorschot is € 300 per hectare met een betalingsrecht. Heeft u meer betalingsrechten dan landbouwgrond? Dan kijken we bij uw voorschot naar het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat u voor uitbetaling heeft opgegeven.

Voor nog toe te kennen betalingsrechten uit de Nationale reserve geven we geen voorschot.

Voorwaarden

Om het voorschot te krijgen, moet u:

  • de uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling al wel hebben aangevraagd in de Gecombineerde opgave;
  • betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond hebben;
  • recht hebben op een voorschotbedrag van minimaal € 400;
  • u heeft in het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 20.000 aan overheidssteun ontvangen (de-minimissteun). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 20.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.

De-minimissteun

Normaal beginnen we met uitbetaling van GLB-subsidies vanaf december 2020. Het voorschot betalen we in juli. Krijgt u een voorschot uitbetaald? Dan heeft u een financieel voordeel. Dit voordeel is de berekende rente over het voorschot. We kijken naar de periode tussen de uitbetaling van het voorschot en uw eerste beslisbrief vanaf december 2020.

U hoeft deze rente niet te betalen. Dit rentevoordeel geven we in de vorm van de-minimissteun.

Hoe berekent u het rentevoordeel? U rekent met een rente die bij de markt past. Wij gebruiken een gemiddelde rente van 4% op jaarbasis. Het rentevoordeel berekent u over het verwachte voorschotbedrag voor een periode van 6 maanden.

Op de pagina De-minimissteun leest u alles over de voorwaarden en de de-minimissteunruimte.

Verklaring de-minimissteun

Vraagt u een voorschot aan? Dan moet u in het aanvraagformulier verklaren dat u voldoet aan de voorwaarden van de-minimissteun. U verklaart dat u van 2018 tot en met 2020:

  • minder dan € 20.000 aan de-minimissteun heeft ontvangen;
  • de drempel van € 20.000 niet overschrijdt met de rente over het voorschot.

Berekening voorschot

Voor de berekening van het voorschot kijken we naar de:

  • oppervlakte landbouwgrond die u in de Gecombineerde opgave heeft opgegeven voor uitbetaling
  • geregistreerde betalingsrechten op 15 mei 2020

De laagste waarde vermenigvuldigen wij met € 300. Dit is de hoogte van uw voorschot.

Heeft u betalingsrechten overgenomen en hebben wij de overdracht nog niet verwerkt? Dan krijgt u voor deze betalingsrechten geen voorschot.

Voorbeeld

U heeft 60 hectare landbouwgrond opgegeven en uitbetaling van 50 betalingsrechten aangevraagd.
Uw voorschot is 50 x € 300 = € 15.000.

De rente over het voorschot is 4% van € 15.000 = € 600.

U ontvangt het voorschot ongeveer een half jaar eerder dan de definitieve betaling. Uw rentevoordeel is € 600 x 6/12 = € 300.

Dit bedrag telt u op bij de al gekregen de-minimissteun in de belastingjaren 2018, 2019 en 2020.

Na uw aanvraag

U krijgt in juli 2020 een beslisbrief. Daarin leest u of u een voorschot krijgt. Ontvangt u een voorschot? Dan betalen we in juli 2020.

Handig om te weten

Bij het betalen van het voorschot hebben we nog geen controles gedaan. Bijvoorbeeld of u voldoet aan de vergroeningseisen.

Uw voorschot verlagen we met nog openstaande vorderingen vanuit het GLB.

Vanaf december beginnen we met het uitbetalen van de directe betalingen. De definitieve betaling verlagen we dan met uw voorschot.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.