De-minimissteun GLB | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

De-minimissteun GLB

26-05-2020

De de-minimissteun is steun die u krijgt in de vorm van een subsidie. Voor deze steun moet u aan voorwaarden voldoen. U kijkt daarnaast of u nog voldoende ruimte heeft om steun te ontvangen. En of u niet over de drempel komt.

Voorwaarden

De de-minimissteun heeft 3 voorwaarden:

  • Uw onderneming mag over een periode van 3 belastingjaren maximaal € 20.000 steun krijgen. Deze periode gaat over de afgelopen 2 jaren en het lopende belastingjaar.
  • Uw onderneming komt met het rentevoordeel over het voorschot niet over de drempel van € 20.000 aan de-minimissteun.
  • U ondertekent een de-minimisverklaring.

De-minimissteunruimte

De de-minimissteunruimte berekent u om vast te stellen of u nog minimissteun kunt ontvangen. U berekent hoeveel de-minimissteun uw onderneming heeft ontvangen over 3 belastingjaren. Deze periode gaat over de afgelopen 2 belastingjaren en het lopende belastingjaar. In 2020 gaat het dus over de belastingjaren 2018 tot en met 2020.

Wat telt mee?

Het gaat daarbij om steun die u heeft ontvangen van:

  • Rijksoverheid
  • provincies
  • gemeenten
  • waterschappen
  • andere subsidieverstrekkers

Wanneer telt de de-minimissteun mee?

Alle de-minimissteun die u heeft ontvangen of nog krijgt telt mee. In een besluit of beslissing over de steun of subsidie leest u of het de-minimissteun is. En om welk bedrag het gaat.

Twijfelt u of ontvangen steun goedgekeurde of vrijgestelde steun is? Dan kunt u contact opnemen met de overheid of uitvoeringsinstantie van wie u de steun heeft ontvangen.

De-minimisdrempel

De-minimisdrempel voor de landbouwsector is € 20.000. Als u over de de-minimisdrempel komt, kunt u geen beroep meer doen op de-minimissteun. Komt u wel over deze drempel? Of houdt u zich niet aan de staatssteunregels? Dan kunnen we de ontvangen steun terugvorderen.

Meer weten?

Op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over de-minimissteun. U leest daar ook wat de voorwaarden zijn.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.