Wat is de BGT? | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wat is de BGT?

09-04-2021

Gebruikt u landbouwgrond? Dan krijgt u met de BGT te maken. BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. Het is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Hierop ziet u onder andere percelen, water, groen, gebouwen en wegen.

Nieuwe digitale kaart van Nederland

Nu gebruiken overheden nog verschillende kaarten. De grenzen op deze kaarten zijn niet allemaal gelijk en dat zorgt voor onduidelijkheid. De BGT voegt alles samen. Deze nieuwe kaart heeft meer details en de grenzen sluiten helemaal op elkaar aan. Ook is de informatie actueler.

Alle overheden die werken met topografische informatie moeten de BGT gebruiken. Hierdoor gaan we straks allemaal uit van dezelfde gegevens, zoals dezelfde perceelgrenzen. Dit is geregeld in de Wet BGT.

Actuele informatie in de BGT

De informatie op de nieuwe kaart is actueler. Dat komt doordat verschillende overheden en organisaties verantwoordelijk zijn voor alle onderdelen van de nieuwe kaart. We noemen hen de bronhouders en zij houden de kaart actueel. De bronhouders zijn:

  • alle gemeentes
  • alle provinciĆ«n
  • Rijkswaterstaat
  • ProRail
  • Ministerie van Defensie
  • Waterschappen
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Wij beheren de grenzen van percelen met landbouwgrond namens het ministerie van LNV.

Bestaande grenzen verschuiven

De kans is groot dat alle bestaande topografische grenzen op de nieuwe kaart verschuiven. In de meeste gevallen zijn de veranderingen in oppervlakte minimaal. Toch is het mogelijk dat u straks meer of minder hectare landbouwgrond kunt registreren. En dat heeft gevolgen voor de subsidie of betalingsrechten die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave.

Controleer de nieuwe grenzen

Vanaf 2020 werken we met de BGT. We zijn stap voor stap bezig om alle kaarten samen te voegen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Daarom krijgt u van ons een uitnodiging voor de BGT-check. In dit programma controleert u of de nieuwe topografische grenzen van uw percelen kloppen.

Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen voor de BGT-check? Dan krijgt u die vanzelf. Heeft u wel een uitnodiging ontvangen? Lees hoe het programma werkt op Alles over de BGT-check.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.