Begrippen pachten en verpachten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Begrippen pachten en verpachten

13-10-2020

Bij pachten en verpachten komt u begrippen tegen die u niet snel ergens anders hoort. Denk bijvoorbeeld aan pachtrechten en -objecten. Wij leggen de meest gebruikte pachtbegrippen daarom voor u uit.

Het is goed om te weten wat deze woorden precies betekenen. Zo weet u wat uw rechten, plichten en mogelijkheden zijn als pachter of verpachter.

Continuatierecht

De automatische verlenging van de pachtovereenkomst met 6 jaar. Dit is alleen bij reguliere pacht.

Hoeve

Een complex van één of meer gebouwen of delen daarvan, het land dat daarbij hoort meegerekend. Dit complex en land moet worden gebruikt voor landbouw.

Indeplaatsstelling

Een pachter kan naar de rechter gaan en eisen dat iemand anders in zijn plaats pachter wordt. Dit moet dan gaan om:

 • de echtgenoot of geregistreerde partner;
 • één of meer van de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn;
 • één of meer van de pleegkinderen;
 • één of meer van de medepachters;
 • 2 of meer van de bovengenoemden samen.

Indeplaatsstelling kan alleen bij reguliere pacht en pacht in reservaten.

Los land

Perceel grond dat niet wordt verpacht als onderdeel van een hoeve. Het land wordt gebruikt voor landbouw, zonder bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning.

Medepacht

De pachter wil nog één of meer andere personen als medepachter opnemen in een pachtovereenkomst. Dit heet medepacht. De taken voor de pachter die in in de pachtovereenkomst staan, gelden dan voor de pachter en de medepachter.

De pachter kan naar de rechter gaan en eisen dat iemand anders medepachter wordt. Dit moet dan gaan om:

 • de echtgenoot of geregistreerde partner;
 • één of meer van de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn;
 • één of meer van de pleegkinderen;
 • 2 of meer van de bovengenoemden samen.

Medepacht kan alleen bij reguliere pacht en pacht in reservaten.

Pacht bij landbouw

Pacht komt veel voor in de landbouwsector. Landbouwwerk dat u bedrijfsmatig doet, valt onder pacht en niet onder huur. Pacht bij landbouw is:

 • akkerbouw
 • weidebouw
 • pluimveehouderij
 • veehouderij
 • tuinbouw (fruitteelt en de kweek van bomen, bloemen en bloembollen meegerekend)
 • de teelt van griendhout en riet
 • elke andere vorm van bodemcultuur

Bosbouw valt niet onder pacht bij landbouw.

Prijstoets

Toets door de Grondkamer of de pachtprijs klopt. De Grondkamer doet dit niet voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter en teeltpacht.

Voorkeursrecht

De verpachter wil het pachtobject of een gedeelte ervan verkopen. Of hij wil het in erfpacht geven of met recht van opstal of vruchtgebruik overdagen. Het voorkeursrecht verplicht hem om het pachtobject eerst aan de pachter aan te bieden. Dat gaat zo:

 1. De verpachter laat met een voorstel aan de pachter weten dat hij het pachtobject wil verkopen. Dit doet hij met een aangetekende brief of een exploot. Hij noemt daarin ook de vraagprijs.
 2. De pachter moet binnen een maand reageren op het voorstel.
 3. Wil de pachter het object niet kopen? Dan mag de verpachter het pachtobject verkopen aan iemand anders. Dit kan tot een jaar na het einde van de maand waarin de pachter reageert op het voorstel. De verkoopprijs mag niet lager zijn dan de prijs in het voorstel aan de pachter.

Na de verkoop van een pachtobject houdt een pachter zijn pachtrechten.

Vrije verkeerswaarde

Waarde van het land als het niet meer verpacht wordt. Het land wordt nog wel gebruikt voor landbouw (voortgezet agrarisch gebruik).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.