Service menu right

Begrippen pachten en verpachten

Hieronder staan de meest gebruikte termen en begrippen over pachten en verpachten.

Continuatierecht

De automatische verlenging van de pachtovereenkomst met 6 jaar. Dit is alleen bij reguliere pacht.

Hoeve

Een complex van 1 of meer gebouwen of delen daarvan, inclusief het land dat daarbij hoort en dat gebruikt wordt voor landbouw.

Indeplaatsstelling

De pachter kan naar de rechter gaan en eisen dat iemand anders in zijn plaats treedt als pachter. Dit moet dan gaan om:

 • zijn echtgenoot of geregistreerde partner
 • 1 of meer van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn
 • 1 of meer van zijn pleegkinderen
 • 1 of meer van de medepachters
 • 2 of meer van de bovengenoemden samen

Indeplaatsstelling kan alleen bij reguliere pacht en pacht in reservaten.

Los land

Apart perceel grond dat niet als onderdeel van een complete hoeve wordt gepacht.

Medepacht

De pachter kan naar de rechter gaan en eisen dat iemand anders medepachter wordt. Dit moet dan gaan om:

 • zijn echtgenoot of geregistreerde partner
 • 1 of meer van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn
 • 1 of meer van zijn pleegkinderen
 • 2 of meer van de bovengenoemden samen

Medepacht kan alleen bij reguliere pacht en pacht in reservaten.

Pacht bij landbouw

Pacht komt veel voor in de landbouwsector. Landbouw bij pacht is:

 • akkerbouw
 • weidebouw
 • pluimveehouderij
 • veehouderij
 • tuinbouw (inclusief fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen)
 • de teelt van griendhout en riet
 • elke andere vorm van bodemcultuur

Bosbouw valt hier niet onder. Landbouw die u bedrijfsmatig uitoefent, valt onder pacht en niet onder huur.

Prijstoets

Toets door de Grondkamer of de pachtprijs klopt. Dit geldt niet voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter en teeltpacht.

Voorkeursrecht

De verpachter wil het pachtobject of een gedeelte ervan verkopen, in erfpacht geven of met recht van opstal of vruchtgebruik overdragen. Hij is door het voorkeursrecht verplicht het eerst aan de pachter aan te bieden. De verpachter brengt de pachter per aangetekende brief of exploot op de hoogte van zijn voornemen tot verkoop en vermeldt daarin de vraagprijs.

De pachter moet binnen een maand reageren op het voorstel. Als de pachter het object niet wil kopen, dan mag de verpachter tot een jaar na afloop van die reactietermijn het pachtobject aan iemand anders verkopen Hij mag dat niet tegen een lagere prijs doen dan in het voorstel aan de pachter. De pachter houdt na verkoop wel zijn pachtrechten.

Vrije verkeerswaarde

Waarde van het land in onverpachte staat bij voortgezet agrarisch gebruik.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *