Service menu right

Geliberaliseerde pacht

Geliberaliseerde pacht kan alleen bij los land. Deze pachtvorm is flexibeler dan reguliere pacht, omdat er minder wettelijke regels zijn. De duur van de pachtovereenkomst bepaalt u zelf.

Toetsen geliberaliseerde pacht

De Grondkamer toetst de pachtovereenkomst. Is de pachtduur 6 jaar of langer? Dan toetst de grondkamer ook de pachtprijs. Bij een looptijd van 6 jaar of korter is de pachtprijs vrij en toetst de grondkamer deze niet.

Andere regels geliberaliseerde pacht

Houd bij geliberaliseerde pacht rekening met deze regels:

  • De pachtovereenkomst stopt op de afgesproken datum en wordt niet automatisch verlengd.
  • De pachter en verpachter moeten de pachtovereenkomst schriftelijk vastleggen. Staat er nu nog geen overeenkomst op papier? Regel dit dan alsnog. Als de tegenpartij niet mee wil werken aan schriftelijke vastlegging, dan kunt u dit afdwingen via de pachtkamer.
  • De pacht stopt niet als de verpachter of pachter overlijdt.
  • De pachter kan geen indeplaatsstelling of medepacht eisen.
  • Het voorkeursrecht geldt niet bij geliberaliseerde pacht. De verpachter hoeft dus bij verkoop de grond niet eerst te koop aan te bieden bij de pachter.