Geringe oppervlakten

Wilt u een stuk landbouwgrond van maximaal 1 hectare verpachten? Dan zijn veel regels over pacht niet van toepassing. U hoeft deze overeenkomst onder andere niet te laten goedkeuren door de grondkamer. De pachtprijs en de pachtduur zijn daarnaast vrij.

  Uitzonderingen

  In de volgende situaties moet u zo'n pachtovereenkomst wel laten registreren of goedkeuren:

  • als de pachtovereenkomst is ingegaan vóór 31 oktober 1995;
  • bij tuinland in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland met een minimale oppervlakte van 0,5 hectare;
  • als tussen verpachter en pachter meerdere pachtovereenkomsten zijn gesloten met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 1 hectare (of 0,5 hectare).

  Service menu right