Pachtobject veranderen of de eigendom overdragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Pachtobject veranderen of de eigendom overdragen

30-09-2020

Pacht of verpacht u een stuk grond of een gebouw en wilt u dit pachtobject veranderen of verbeteren? Of wilt u als pachter de eigendom van uw pachtobject aan een ander overdragen? Dan gelden daar regels voor. Ook kunt u het pachtobject laten taxeren.

Pachtobject veranderen of verbeteren

Wilt u als pachter of verpachter uw pachtobject veranderen of verbeteren? Dan mag dat alleen als de andere partij daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Geeft de andere partij geen toestemming, dan kunt u aan de Grondkamer een machtiging vragen om de verandering of verbetering toch uit te voeren. De Grondkamer verleent die machtiging alleen als:

 • de verbeteringen nodig zijn voor een doelmatig gebruik van het pachtobject; en
 • de andere partij geen zwaarwegende bezwaren heeft.

Machtiging aanvragen

U vraagt de machtiging schriftelijk bij de Grondkamer aan. Vermeld in uw verzoek de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter;
 • kadastrale gegevens en oppervlakte pachtobject;
 • de verbetering waar het om gaat en de motivering daarvoor;
 • specificatie van de kosten;
 • bouwtekening (als van toepassing);
 • handtekening van degene die het verzoek doet (pachter of verpachter);
 • relatienummer, burgerservicenummer (BSN) of KVK-nummer van degene die het verzoek doet;
 • kopie van de pachtovereenkomst.

Stuur uw verzoek naar het adres dat onderaan deze pagina staat.

De eigendom van uw pachtobject overdragen

Wilt u als verpachter de eigendom van uw pachtobject (of van een gedeelte daarvan) aan een ander overdragen? Dan bent u verplicht om het eerst aan de pachter aan te bieden. Dit is het voorkeursrecht. In sommige gevallen kunt u aan de Grondkamer vragen om dit voorkeursrecht niet te laten gelden. Dit kan als:  

 • u een gegronde reden heeft om het object niet aan de pachter te verkopen; of
 • u het object wilt verkopen aan iemand die het object niet voor de landbouw gaat gebruiken.

Verzoek indienen

U verstuurt hiervoor een schriftelijk verzoek naar de Grondkamer. Hierin vermeldt u de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter;
 • kadastrale gegevens en oppervlakte pachtobject;
 • motivering;
 • kopie van de pachtovereenkomst;
 • handtekening verpachter;
 • relatienummer, BSN of KVK-nummer van de verpachter.

Stuur uw verzoek naar het adres dat onderaan deze pagina staat.

Pachtobject laten taxeren

Wilt u als verpachter uw pachtobject (gedeeltelijk) verkopen aan de pachter (volgens het voorkeursrecht)? Dan stelt u een prijs aan de pachter voor. Vindt deze de prijs te hoog, dan kunt u aan de Grondkamer vragen om de waarde van het pachtobject in verpachte staat te taxeren. Dit kan alleen bij pachtovereenkomsten die:

 • door de Grondkamer zijn goedgekeurd;
 • voor de wettelijke duur zijn aangegaan (hoeve 12 jaar of los land 6 jaar) of voor een kortere duur die daarna is verlengd met 6 jaar.

Taxatieverzoek indienen

U verstuurt hiervoor een schriftelijk taxatieverzoek naar de Grondkamer. Hierin vermeldt u de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter;
 • kadastrale gegevens en oppervlakte pachtobject;
 • pachtprijs per jaar of hectare;
 • kadastrale kaart;
 • kopieën kennisgeving verpachter en reactie pachter;
 • kopie van de pachtovereenkomst;
 • handtekening verpachter;
 • relatienummer, BSN of KVK-nummer van de verpachter.

Stuur uw verzoek naar het adres dat onderaan deze pagina staat.

Na de taxatie

Heeft u de uitslag van de taxatie ontvangen en bent u bereid om het object te verkopen voor de getaxeerde waarde of een lagere prijs? Dan laat u dat per aangetekende brief of exploot aan de pachter weten.

Adres

U kunt de bovenstaande verzoeken versturen naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T.a.v. Grondkamers
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

Ook kunt u ze per e-mail versturen naar grondkamer@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.