Pachtovereenkomst wijzigen of ontbinden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Pachtovereenkomst wijzigen of ontbinden

01-04-2021

Heeft u een pachtovereenkomst en wilt u daar iets aan wijzigen of deze ontbinden? Dan moet u daarvoor soms goedkeuring vragen aan de Grondkamer. Daarvoor verstuurt u een wijzigingsovereenkomst.

Pachtovereenkomst wijzigen

Wilt u als pachter of verpachter een lopende pachtovereenkomst wijzigen? Dan moet u deze wijziging soms laten toetsen door de Grondkamer. Dit is nodig bij:

  • een verandering van de prijs (anders dan de jaarlijkse prijsaanpassing);
  • een aanpassing van de voorwaarden;
  • een wijziging van het pachtobject;
  • een andere pachter of verpachter, bijvoorbeeld bij overlijden;
  • medepacht of indeplaatsstelling.

Om de wijziging te laten toetsen, gaat u naar mijn.rvo.nl en kiest u voor Wijziging pachtovereenkomst downloaden. Sla de modelovereenkomst eerst op uw computer op en vul het daarna in. Stuur één exemplaar – ondertekend door alle partijen – naar het adres dat op de modelovereenkomst staat. Ook kunt u het per e-mail versturen naar grondkamer@rvo.nl. U ontvangt een rekening voor de behandeling van uw verzoek.

Uw wijziging doorgeven
Let op:

  • De jaarlijkse aanpassing van de pachtprijs werkt automatisch door in de lopende pachtovereenkomsten. Deze hoeft u niet te melden met een wijzigingsovereenkomst.
  • Stuur maximaal één wijzigingsovereenkomst per e-mail.

Pachtovereenkomst ontbinden

Loopt uw pachtovereenkomst nog en wilt u die beiden – pachter en verpachter – in de toekomst beëindigen? Dan moet u hiervoor een ontbindingsovereenkomst indienen bij de Grondkamer. U kunt deze overeenkomst zelf opstellen of u kunt hiervoor gebruikmaken van de overeenkomst Wijziging pachtovereenkomst.

In het laatste geval gaat u naar mijn.rvo.nl en kiest u voor Wijziging pachtovereenkomst downloaden. Sla de modelovereenkomst eerst op uw computer op en vul het daarna in. Stuur één exemplaar – ondertekend door alle partijen – naar het adres dat op de modelovereenkomst staat. Ook kunt u het per e-mail versturen naar grondkamer@rvo.nl. U ontvangt een rekening voor de behandeling van uw verzoek.

Ontbinding van uw pachtovereenkomst doorgeven


De pacht is al ontbonden

Is de pachtovereenkomst al beëindigd? Dan ligt de einddatum van de pachtovereenkomst in het verleden en maakt de pachter geen gebruik meer van de grond. U hoeft dan geen beëindigingsovereenkomst naar de Grondkamer te sturen.

Eenzijdig opzeggen reguliere pacht

Heeft u een pachtovereenkomst voor reguliere pacht en wil de pachter of verpachter deze opzeggen? En is de andere partij het daar niet mee eens? Dan moet die partij dat binnen 6 weken laten weten aan de partij die de overeenkomst wil opzeggen. Hij moet daarbij ook de redenen noemen. De partij die de overeenkomst wil opzeggen, kan daarna naar de kantonrechter gaan om toestemming te vragen voor de pachtbeëindiging.

Adres

U stuurt uw wijzigingsovereenkomst, ontbindingsovereenkomst of kennisgeving van de ontbinding naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T.a.v. Grondkamers
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

Ook kunt u uw verzoek per e-mail versturen naar grondkamer@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.