Over de Grondkamer | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Over de Grondkamer

20-04-2021

Als u grond pacht of verpacht, dan moet u het pachtcontract laten toetsen door de Grondkamer. Bij de toetsing beoordeelt de Grondkamer bij een aantal pachtvormen de pachtprijs. Maar beoordeelt ook andere verplichtingen in een pachtovereenkomst.

De Grondkamers en de Centrale Grondkamer horen niet bij RVO. U stuurt een pachtovereenkomst wel naar RVO op. Daarom vindt u hier alle informatie.

Wat doet de Grondkamer?

Het belangrijkste doel van de Grondkamer is om toezicht te houden op de pachtpraktijk. Dit gebeurt in het algemene belang van de landbouw. De Grondkamers hebben onder andere de volgende taken:

 • Toetsen en (gewijzigd) goedkeuren van reguliere en geliberaliseerde pachtovereenkomsten.
 • Toetsen en (gewijzigd) goedkeuren van pachtwijzigingsovereenkomsten en pachtontbindingsovereenkomsten.
 • Registreren van teeltpachtovereenkomsten.
 • Behandelen van verzoeken korter dan de wettelijke duur.
 • Beoordelen van de pachtprijs op verzoek van pachter of verpachter.
 • Taxeren van de waarden van een pachtobject voor het voorkeursrecht van de pachter.
 • Beslissen of de verpachter een geldige reden heeft om het voorkeursrecht van de pachter te negeren.
 • Bemiddelen en beslissen als de partijen het niet eens zijn over het veranderen van een pachtobject. Dan kan het zijn dat de wederpartij hier geen schriftelijke toestemming voor wil geven.

Grondkamers

Er zijn 5 Grondkamers, elk met een deel van Nederland als werkgebied:

 • Noord (Groningen, Drenthe, Friesland)
 • Noordwest (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht)
 • Oost (Overijssel, Gelderland)
 • Zuidwest (Zeeland, Zuid-Holland)
 • Zuid (Noord-Brabant, Limburg)

De 5 Grondkamers hebben allemaal een eigen voorzitter, secretaris, minimaal 4 en maximaal 12 leden. Er is één secretariaat dat het administratieve werk doet voor alle Grondkamers. Het secretariaat hoort bij RVO.

Vergaderdata

Hieronder kunt u het vergaderrooster van de Grondkamers bekijken.

Tarieven Grondkamer

Het afhandelen van pachtverzoeken door de Grondkamer kost geld. Deze kosten worden ook wel leges genoemd. Dit kan een vast tarief zijn of een percentage van de pachtprijs met een minimum- en maximumbedrag.

In Tarieven Grondkamers 2019-2021 staan de tarieven voor de meest voorkomende verzoeksoorten. Ze worden jaarlijks aangepast. De datum waarop het verzoek is binnengekomen bij de Grondkamer is bepalend voor het tarief.

Wie betaalt?

De indiener van de pachtovereenkomst ontvangt altijd de rekening en betaalt deze eerst. Heeft u dit anders afgesproken in de pachtovereenkomst? Dan verrekent u dit later met elkaar.

Contactgegevens

Heeft u post voor de Grondkamers? Stuur deze naar het volgende adres:

Grondkamer - (noem hier de Grondkamer waar het pachtobject onder valt)
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

Ook kunt u de overeenkomst per e-mail versturen naar grondkamer@rvo.nl

Wij van RVO helpen u met uw vragen over de Grondkamer of pachtovereenkomsten. Ons telefoonnummer vindt u op de pagina Contact.

Klachten

Heeft u een klacht over de Grondkamer, haar leden, deskundigen, medewerkers, secretaris of voorzitter? In de Klachtenregeling Grondkamers leest u wat u kunt doen als u een klacht wilt indienen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.