Service menu right

Pacht in reservaten

Bij verpachting in reservaten gaat het om landbouwgrond of gebouwen in een reservaat. Deze pachtvorm wordt ook wel natuur- of beheerpacht genoemd. In de pachtovereenkomst staan bijzondere verplichtingen. Deze zijn bedoeld om de natuur- en landschapswaarden in stand te houden of te ontwikkelen.

De pachter kan een beheersvergoeding vragen voor de bijzondere verplichtingen. Deze vergoeding staat los van de pachtprijs. De looptijd is 6 jaar voor zowel los land als voor een hoeve.

Toetsen pacht in reservaten

De Grondkamer toetst de pachtovereenkomst. Stuur daarom binnen 2 maanden na de ingangsdatum een getekend exemplaar naar de Grondkamer.

Andere regels pacht in reservaten

Houd bij pacht in reservaten rekening met deze regels:

  • De pacht wordt automatisch verlengd met 6 jaar. Dit heet continuatierecht.
  • De pachter en verpachter moeten de pachtovereenkomst schriftelijk vastleggen. Staat er nu nog geen overeenkomst op papier? Regel dit dan alsnog. Als de tegenpartij niet mee wil werken aan schriftelijke vastlegging, dan kunt u dit afdwingen via de pachtkamer.
  • De pacht stopt niet als de verpachter of pachter overlijdt.
  • De pachter kan bij de pachtkamer indeplaatsstelling of medepacht vorderen. Dit kan alleen voor de echtgenoot of geregistreerde partner, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of pleegkinderen van de pachter.
  • Als de verpachter de grond verkoopt, dan moet hij die eerst te koop aanbieden bij de pachter. Dit heet voorkeursrecht.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.