Pachtnormen en pachtprijzen berekenen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Pachtnormen en pachtprijzen berekenen

01-10-2020

Wilt u de nieuwe pachtprijs berekenen? Gebruik hiervoor de pachtnormen en pachtprijzen die gelden vanaf 1 juli 2020. Bij de berekening van de pachtprijs voor los land, heeft u ook de rekenregels nodig. Door onze voorbeelden kunt u zien hoe u de rekenregels moet toepassen.

Pachtnormen los land 2019 en 2020

De opbrengsten van grond verschillen per gebied en daarom zijn er meerdere pachtprijsgebieden in Nederland. Voor bouw- en grasland zijn er 14 gebieden en voor tuinland zijn dat er 2. Per pachtprijsgebied wordt een maximale pachtprijs (de regionorm) en een veranderpercentage vastgesteld. Deze vindt u verderop de pagina. Dit is een gemiddelde van de laatste 5 jaar. Bij goede opbrengsten stijgt de maximale pachtprijs, bij slechte opbrengsten daalt deze.

De regionorm is voor pachtovereenkomsten die zijn ingegaan op of na 1 september 2007. Voor overeenkomsten van voor 1 september 2007 geldt het veranderpercentage.

Extra toeslag fruitteelt

Is de overeenkomst ingegaan op of na 1 september 2007 en heeft de verpachter boomopstanden aangelegd en opgekweekt? Dan mogen pachter en verpachter een toeslag op de pachtprijs afspreken. Deze toeslag is 10% van de waarde van de boomopstand per hectare per jaar. Dit is voor een boomopstand van zeer goede kwaliteit en in volle productie. U rekent met de waarde van de boomgaard bij het aangaan van de overeenkomst.

Voor boomgaarden van mindere kwaliteit of met een mindere productie rekent u met een toeslag die in redelijke verhouding staat tot de toeslag van 10%.

Pachtprijzen agrarische woningen 2019 en 2020

Voor pachtovereenkomsten die zijn ingegaan vóór 1 september 2007 mag de pachtprijs vanaf 1 juli 2020 met maximaal 5,1% worden verhoogd.

Een puntenstelsel voor agrarische woningen bepaalt de maximale pachtprijs voor pachtovereenkomsten van of na 1 september 2017. Bij een bepaald aantal punten hoort een maximale pachtprijs per maand. In de bestanden hieronder kunt u deze informatie lezen.

Pachtprijzen agrarische bedrijfsgebouwen 2019 en 2020

De doelmatigheid van het gebouw bepaalt de maximale pachtprijs van agrarische bedrijfsgebouwen, zoals een stal, schuur of silo. Het maakt hierbij niet uit wanneer de pachtovereenkomst is ingegaan. Willen pachter en verpachter de pachtprijs wijzigen? Zij bepalen samen de doelmatigheid. Past de pachter of verpachter de huidige pachtprijs niet aan? Dan wordt de nieuwe pachtprijs berekend met een veranderpercentage. Voor 2019 is dit een percentage van 1,72%. Het veranderpercentage voor 2020 is 2,19%.

Hoe bepaalt u de doelmatigheid?

De leeftijd van het gebouw is de indicatie voor de doelmatigheid. Maar de kwaliteit is ook belangrijk. Is de kwaliteit beter dan verwacht bij de leeftijd van het gebouw? Kies een hogere doelmatigheidscategorie. De pachtprijs is dan ook hoger.

Leeftijd bedrijfsgebouwDoelmatigheid
Jonger dan 8 jaarNieuw
8 tot en met 14 jaarZeer goed
15 tot en met 21 jaarGoed
22 tot en met 28 jaarRedelijk
29 tot en met 35 jaarMatig
Ouder dan 35 jaarSlecht


Maximale pachtprijs agrarische bedrijfsgebouwen 2020

Als u weet wat de doelmatigheid is, dan kunt u de maximale pachtprijs per hectare bepalen:

Soort bedrijfDoelmatigheid
 NieuwZeer goedGoedRedelijkMatigSlecht
Akkerbouw€ 501€ 394€ 300€ 222€ 155€ 89
Melkvee€ 1.288€ 1.013€ 774€ 568€ 395€ 227
Overig€ 775€ 610€ 466€ 342€ 238€ 136

Maximale pachtprijs agrarische bedrijfsgebouwen 2019

Soort bedrijfDoelmatigheid
 NieuwZeer goedGoedRedelijkMatigSlecht
Akkerbouw€ 490€ 386€ 294€ 217€ 152€ 87
Melkvee€ 1.260€ 991€ 757€ 556€ 387€ 222
Overig€ 758€ 597€ 456€ 335€ 233€ 133

Wat heeft invloed op de kwaliteit van het bedrijfsgebouw?

 • De verpachter heeft tussentijds geïnvesteerd in het bedrijfsgebouw.
 • De verpachter onderhoudt het bedrijfsgebouw goed of juist slecht.
 • De kwaliteit van materialen en constructie bij de bouw.
 • Het bedrijfsgebouw heeft een meer dan gemiddeld aantal (opslag)ruimtes.

Berekenen pachtprijs los land vóór 1 september 2007

Wilt u voor bouwland, grasland of tuinland de aanpassing van de pachtprijs berekenen? En heeft u een pachtovereenkomst die is ingegaan vóór 1 september 2007? Dan gaat u uit van het veranderpercentage.

Voor de berekening heeft u de volgende gegevens nodig:

 • de bestaande pachtprijs;
 • het veranderpercentage van het pachtprijsgebied of de regio waarin het perceel ligt;
 • de regionorm: de maximale pachtprijs per pachtprijsgebied per hectare;
 • de vrije verkeerswaarde bij voortgezet agrarisch gebruik.

Rekenregels

U gebruikt 4 rekenregels:

 1. De bestaande pachtprijs × regionaal veranderpercentage; nieuwe pachtprijs.
 2. De nieuwe pachtprijs mag niet hoger worden dan 110% van de regionorm. Is het veranderpercentage positief? En is de huidige pachtprijs hoger dan 110% van de nieuwe regionorm? Dan stijgt de pachtprijs niet verder.
 3. De nieuwe pachtprijs mag niet lager worden dan 90% van de regionorm. Is het veranderpercentage negatief? En is de huidige pachtprijs lager dan 90% van de nieuwe regionorm? Dan daalt de pachtprijs niet verder.
 4. Gaat het om voortgezet agrarisch gebruik? Dan mag de nieuwe pachtprijs niet hoger zijn dan 2% van de vrije verkeerswaarde van de grond.

Voorbeeldberekening pachtprijs grasland

U heeft een pachtovereenkomst voor grasland in de gemeente Barneveld. De huidige pachtprijs is € 500 per hectare. Het regionale veranderpercentage van het Centraal veehouderij-gebied is -26% en de regionorm is € 467. De vrije verkeerswaarde is € 30.000 per hectare.

Zo berekent u met de rekenregels de pachtprijs:

 1. De nieuwe pachtprijs per hectare wordt: € 500 × -26% = € 370.
 2. € 370 is niet hoger dan 110% van de regionorm (€ 467 × 110% = € 513,70).
 3. € 370 is lager dan de 90% van de regionorm (€ 467 × 90% = € 420,30). U rekent nu met € 420,30.
 4. € 420,30 is lager dan 2% × € 30.000 = € 600 per hectare.

De nieuwe pachtprijs is € 420,30. Deze is hoger dan bij rekenregel 1 en voldoet aan alle andere rekenregels.

Voorbeeldberekening pachtprijs bouwland

U heeft een pachtovereenkomst voor bouwland in Zuid-Limburg. De huidige pachtprijs is € 850 per hectare. Het regionale veranderpercentage is -19% en de regionorm is € 718. De vrije verkeerswaarde is € 33.000 per hectare.

Zo berekent u met de rekenregels de pachtprijs:

 1. De nieuwe pachtprijs per hectare wordt € 850 × -18% = € 697.
 2. € 697 is niet hoger dan 110% van de regionorm (€ 718 × 110% = € 789.80).
 3. € 697 is niet lager dan de 90% van de regionorm (€ 718 × 90% = € 646,20).
 4. € 697 is niet lager dan 2% × € 33.000 = € 660 per hectare. Dit bedrag is lager is dan bij rekenregel 1.

Rekenregel 4 is bepalend. De nieuwe pachtprijs is € 660.

Voorbeeldberekening pachtprijs tuinland

U heeft een pachtovereenkomst voor tuinland in Heemstede. De huidige pachtprijs is € 2.100 per hectare. Het regionale veranderpercentage is 15% en de regionorm is € 3.108. De vrije verkeerswaarde is € 110.000 per hectare.

Zo berekent u met de rekenregels de pachtprijs:

 1. De nieuwe pachtprijs per hectare wordt: € 2.100 × 15% = € 2.415.
 2. € 2.415 is niet hoger dan 110% van de regionorm (€ 3.108 × 110%=€ 3.418,80).
 3. € 2.415 is lager dan de 90% van de regionorm (€ 3.108 × 90%=€ 2.797,20). U rekent nu met € 2.797,20.
 4. € 2.797,20 is hoger dan 2% × € 110.000 = € 2.200.

Rekenregel 4 is bepalend. De nieuwe pachtprijs is € 2.200.

Berekenen pachtprijs los land vanaf 1 september 2007

Wilt u voor bouwland, grasland of tuinland de aanpassing van de pachtprijs berekenen? En heeft u een pachtovereenkomst die is ingegaan op of na 1 september 2007? Dan gaat u uit van de regionorm en de vrije verkeerswaarde.

Rekenregel

De regionorm mag niet hoger zijn dan 2% van de vrije (agrarische) verkeerswaarde van het perceel. Is de uitkomst hoger? Dan is de nieuwe pachtprijs maximaal 2% van de vrije verkeerswaarde. Is de uitkomst lager? Dan houdt u de regionorm aan.

Voorbeeldberekening pachtprijs grasland

U heeft een pachtovereenkomst voor grasland in de gemeente Aalten. De regionorm is € 608. De vrije verkeerswaarde is € 40.000 per hectare.

De regionorm is lager dan 2% x € 40.000= € 800. De nieuwe pachtprijs is € 608 per hectare.

Voorbeeldberekening pachtprijs tuinland

U heeft een pachtovereenkomst voor tuinland in Groningen. De regionorm is € 2.071. De vrije verkeerswaarde is € 90.000 per hectare.

De regionorm is hoger dan 2% x € 90.000 = € 1.800. De nieuwe pachtprijs is € 1.800 per hectare.

Pachtnormen en pachtprijzen eerdere jaren

Wilt u graag een brochure of de lijst met gemeenten met pachtnormen en veranderpercentages bekijken van een ander jaar? Deze vindt u in de bibliotheek.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.