Geliberaliseerde pacht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Geliberaliseerde pacht

30-09-2020

Geliberaliseerde pacht kan alleen bij los land. Deze pachtvorm is flexibeler dan reguliere pacht, omdat er minder wettelijke regels zijn. De duur van de pachtovereenkomst bepaalt u zelf.

Toetsen geliberaliseerde pacht

U stelt voor de pacht een pachtovereenkomst op. De Grondkamer toetst deze. Stuur daarom binnen 2 maanden na het aangaan van de overeenkomst een getekend exemplaar naar de Grondkamer.

Is de pachtduur langer dan 6 jaar? Dan toetst de Grondkamer ook de pachtprijs. Bij een looptijd van 6 jaar of korter is de pachtprijs vrij en toetst de Grondkamer deze niet.

Pachtovereenkomst opstellen en versturen

Is de looptijd van uw pachtovereenkomst 6 jaar of korter, dan kunt u de overeenkomst digitaal opstellen en versturen op mijn.rvo.nl. Dit is eenvoudiger, sneller en goedkoper dan insturen op papier. Kunt u de pachtovereenkomst niet digitaal indienen, dan kunt u hem ook per post of e-mail versturen.

Is de looptijd van de overeenkomst langer dan 6 jaar? Dan kunt u de overeenkomst alleen per post of e-mail versturen. Hiervoor is een modelovereenkomst beschikbaar.

Lees meer over het versturen van de pachtovereenkomst en wat er daarna gebeurt op de pagina Pachtovereenkomst laten registreren en toetsen.

Wijzigen geliberaliseerde pacht

Wilt u iets veranderen aan de pachtovereenkomst of het pachtobject? Of wilt u het pachtobject veranderen of de eigendom ervan overdragen? Lees dan wat de regels en mogelijkheden zijn op de volgende pagina’s:

Andere regels geliberaliseerde pacht

Houd bij geliberaliseerde pacht rekening met deze regels:

  • De pachtovereenkomst stopt op de afgesproken datum en wordt niet automatisch verlengd.
  • De pachter en verpachter moeten de pachtovereenkomst schriftelijk vastleggen. Staat er nu nog geen overeenkomst op papier? Regel dit dan alsnog. Als de tegenpartij niet mee wil werken aan schriftelijke vastlegging, dan kunt u dit afdwingen via de pachtkamer.
  • De pacht stopt niet als de verpachter of pachter overlijdt.
  • De pachter kan geen indeplaatsstelling of medepacht eisen.
  • Het voorkeursrecht geldt niet bij geliberaliseerde pacht. De verpachter hoeft dus bij verkoop de grond niet eerst te koop aan te bieden bij de pachter.

Meer weten?

Lees meer over pachten en verpachten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.