Service menu right

Pacht in reservaten

Bij verpachting in reservaten gaat het om landbouwgrond of gebouwen in een reservaat. Deze pachtvorm wordt ook wel natuur- of beheerpacht genoemd. In de pachtovereenkomst staan bijzondere verplichtingen. Deze zijn bedoeld om de natuur- en landschapswaarden in stand te houden of te ontwikkelen.

De pachter kan een beheersvergoeding vragen voor de bijzondere verplichtingen. Deze vergoeding staat los van de pachtprijs. De looptijd is 6 jaar voor zowel los land als voor een hoeve.

Toetsen pacht in reservaten

U stelt voor de pacht een pachtovereenkomst op. De Grondkamer toetst deze. Stuur daarom binnen 2 maanden na het aangaan van de overeenkomst een getekend exemplaar naar de Grondkamer.

Pachtovereenkomst opstellen

U stelt de pachtovereenkomst zelf op en vermeldt hierin de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter;
 • pachtprijs per hectare of per jaar;
 • ingangs- en einddatum;
 • looptijd;
 • kadastrale gegevens en oppervlakte van het pachtobject;
 • beheersvergoeding;
 • handtekening verpachter en pachter;
 • relatienummer, burgerservicenummer (BSN) of KVK-nummer van alle partijen.

Pachtovereenkomst versturen

U stuurt één exemplaar van de getekende overeenkomst per post naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T.a.v. Grondkamers
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

Ook kunt u de overeenkomst per e-mail versturen naar grondkamer@rvo.nl. Stuur de ondertekende overeenkomst dan als pdf-bestand bij uw mail.

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag u maar één overeenkomst per e-mail sturen. Heeft u meerdere pachtovereenkomsten? Stuur ons voor iedere overeenkomst een aparte e-mail.

Na het versturen

Op de pagina Pachtovereenkomst laten registeren en toetsen leest u wat er na ontvangst van de overeenkomst gebeurt.

Wijzigen pacht in reservaten

Wilt u iets veranderen aan de pachtovereenkomst of het pachtobject? Of wilt u het pachtobject veranderen of de eigendom overdragen? Lees dan wat de regels en mogelijkheden zijn op de volgende pagina’s:

Andere regels pacht in reservaten

Houd bij pacht in reservaten rekening met deze regels:

 • De pacht wordt automatisch verlengd met 6 jaar. Dit heet continuatierecht.
 • De pachter en verpachter moeten de pachtovereenkomst schriftelijk vastleggen. Staat er nu nog geen overeenkomst op papier? Regel dit dan alsnog. Als de tegenpartij niet mee wil werken aan schriftelijke vastlegging, dan kunt u dit afdwingen via de pachtkamer.
 • De pacht stopt niet als de verpachter of pachter overlijdt.
 • De pachter kan bij de pachtkamer indeplaatsstelling of medepacht vorderen. Dit kan alleen voor de echtgenoot of geregistreerde partner, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of pleegkinderen van de pachter.
 • Als de verpachter de grond verkoopt, dan moet hij die eerst te koop aanbieden bij de pachter. Dit heet voorkeursrecht.

Meer weten?

Lees meer over pachten en verpachten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.