Teeltpacht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Teeltpacht

30-09-2020

Teeltpacht is pacht voor los land, en duurt 1 of 2 jaar. Het kan alleen worden afgesloten bij een- of tweejarige teelten waarvoor vruchtwisseling nodig is. De Grondkamer toetst de pachtprijs niet.

Registreren teeltpacht

U stelt voor de pacht een pachtovereenkomst op. De Grondkamer registreert deze. Stuur daarom binnen 2 maanden na het aangaan van de overeenkomst een getekend exemplaar naar de Grondkamer. Als u de overeenkomst niet op tijd instuurt, wordt deze niet geregistreerd.

Pachtovereenkomst opstellen

U stelt de pachtovereenkomst zelf op en vermeldt hierin de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter;
 • pachtprijs per hectare of per jaar;
 • ingangs- en einddatum;
 • looptijd;
 • kadastrale gegevens en oppervlakte van het pachtobject;
 • teeltsoort;
 • handtekening verpachter en pachter;
 • relatienummer, burgerservicenummer (BSN) of KVK-nummer van alle partijen.

Pachtovereenkomst versturen

U stuurt één exemplaar van de getekende overeenkomst per post naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T.a.v. Grondkamers
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

Ook kunt u de overeenkomst per e-mail versturen naar grondkamer@rvo.nl. Stuur de ondertekende overeenkomst dan als pdf-bestand bij uw mail.

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag u maar één overeenkomst per e-mail sturen. Heeft u meerdere pachtovereenkomsten? Stuur ons dan voor iedere overeenkomst een aparte e-mail.

Na het versturen

Op de pagina Pachtovereenkomst laten registeren en toetsen leest u wat er na ontvangst van de overeenkomst gebeurt.

Wijzigen teeltpacht

Wilt u iets veranderen aan de pachtovereenkomst of het pachtobject? Of wilt u het pachtobject veranderen of de eigendom overdragen? Lees dan wat de regels en mogelijkheden zijn op de volgende pagina’s:

Andere regels teeltpacht

Houd bij teeltpacht rekening met deze regels:

 • De pachtovereenkomst stopt op de afgesproken datum en wordt niet automatisch verlengd.
 • De pachter en verpachter moeten de pachtovereenkomst schriftelijk vastleggen. Staat er nu nog geen overeenkomst op papier? Regel dit dan alsnog. Als de tegenpartij niet mee wil werken aan schriftelijke vastlegging, dan kunt u dit afdwingen via de pachtkamer.
 • De pacht stopt niet als de verpachter of pachter overlijdt.
 • De pachter kan geen indeplaatsstelling of medepacht eisen.
 • Het voorkeursrecht geldt niet bij teeltpacht. De verpachter hoeft dus bij verkoop de grond niet eerst te koop aan te bieden bij de pachter.

Meer weten?

Lees meer over pachten en verpachten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.