Teeltpacht

Teeltpacht is pacht voor los land, voor een periode van 1 of 2 jaar. Het kan alleen worden afgesloten voor een- of tweejarig teelten waarvoor vruchtwisseling nodig is. De pachtprijs wordt niet getoetst door de grondkamer.

  Verlengen en opzeggen

  De pachtovereenkomst eindigt op de afgesproken datum en wordt niet automatisch verlengd. Het continuatierecht geldt hier dus niet.

  Andere regels

  Andere regels bij teeltpacht zijn:

  • De pachtovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Is de overeenkomst nog niet schriftelijk vastgelegd? Dan kan de partij die er het meeste belang bij heeft schriftelijke vastlegging vorderen bij de pachtkamer. De pacht eindigt niet bij overlijden.
  • De pachter kan geen indeplaatsstelling of medepacht vorderen.
  • Het voorkeursrecht is niet van toepassing.

  Registreren

  De grondkamer moet de pachtovereenkomst registreren. Stuur de pachtovereenkomst binnen 2 maanden na het aangaan naar de grondkamer, anders wordt de overeenkomst niet geregistreerd. U stuurt 1 getekend exemplaar van de pachtovereenkomst naar de grondkamer.

  Service menu right