Service menu right

Teeltpacht

Teeltpacht is pacht voor los land, en duurt 1 of 2 jaar. Het kan alleen worden afgesloten bij een- of tweejarige teelten waarvoor vruchtwisseling nodig is. De Grondkamer toetst de pachtprijs niet.

Registeren teeltpacht

De Grondkamer registreert de pachtovereenkomst. Stuur daarom binnen 2 maanden na de ingangsdatum een getekend exemplaar naar de Grondkamer. Als u het contract niet op tijd instuurt, dan wordt dit niet geregistreerd.

Andere regels teeltpacht

Houd bij teeltpacht rekening met deze regels:

  • De pachtovereenkomst stopt op de afgesproken datum en wordt niet automatisch verlengd.
  • De pachter en verpachter moeten de pachtovereenkomst schriftelijk vastleggen. Staat er nu nog geen overeenkomst op papier? Regel dit dan alsnog. Als de tegenpartij niet mee wil werken aan schriftelijke vastlegging, dan kunt u dit afdwingen via de pachtkamer.
  • De pacht stopt niet als de verpachter of pachter overlijdt.
  • De pachter kan geen indeplaatsstelling of medepacht eisen.
  • Het voorkeursrecht geldt niet bij teeltpacht. De verpachter hoeft dus bij verkoop de grond niet eerst te koop aan te bieden bij de pachter.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *