Toetsing door grondkamer

De grondkamer toetst elke pachtovereenkomst aan de wet. Zo'n grondkamer bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden die deskundig zijn op het gebied van grond- en pachtzaken. Zij komen elke maand bij elkaar.

Bij de toetsing kijkt de grondkamer naar de pachtprijs (afhankelijk van de pachtvorm) en naar de andere verplichtingen in de pachtovereenkomst.

Grondkamers

Er zijn 5 grondkamers. Elke grondkamer heeft een deel van Nederland als werkgebied:

  • Noord (Groningen, Drenthe, Friesland)
  • Noordwest (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht)
  • Oost (Overijssel, Gelderland)
  • Zuidwest (Zeeland, Zuid-Holland)
  • Zuid (Noord-Brabant, Limburg)

Vergaderdata

De grondkamers vergaderen elke maand. In het Vergaderrooster grondkamers 2019 (pdf) ziet u wanneer de grondkamers vergaderen.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van de grondkamers.

Administratie

Het gemeenschappelijke secretariaat van de grondkamers (Secretariaat Juridische Colleges - SJC) is ondergebracht bij ons. Het secretariaat zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de grondkamer. Tegen een beschikking van een grondkamer kunt u beroep instellen bij de Centrale Grondkamer.

Post voor de grondkamers stuurt u naar:

Grondkamer - (noem hier de grondkamer waar het pachtobject onder valt)
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

Service menu right