Voordat u een pachtovereenkomst aangaat | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voordat u een pachtovereenkomst aangaat

30-09-2020

Sluit u een pachtovereenkomst af? Dan moet u die door de Grondkamer laten registreren en toetsen. Soms is het verstandig om eerst een verzoek om goedkeuring in te dienen voordat u een pachtovereenkomst aangaat.

U kunt van te voren een goedkeuringsverzoek indienen als u:

 • een reguliere pacht wilt aangaan voor een kortere periode dan de wettelijke duur (6 jaar voor los land en 12 jaar voor een hoeve);   
 • als overheid een hoeve of los land  verpacht en u bijzondere bedingen in de pachtovereenkomst wilt opnemen;
 • de inhoud van een pachtovereenkomst wilt laten toetsen door de Grondkamer, voordat u de overeenkomst afsluit.

In al deze gevallen stuurt u dit verzoek per post of e-mail aan de Grondkamer. U vindt het adres onder aan deze pagina.

Kortere pachtduur

Wilt u een reguliere pacht aangaan voor een kortere periode dan de wettelijke duur? Dan is goedkeuring van de Grondkamer nodig. U kunt deze goedkeuring het beste vragen voordat u de pachtovereenkomst aangaat. U kunt het verzoek ook tegelijk met de pachtovereenkomst indienen, maar dan loopt u een risico dat de korte pachtduur wordt afgewezen. Keurt de Grondkamer de pachtovereenkomst goed, dan wordt de looptijd vastgesteld op de standaardduur bij reguliere pacht (6 jaar voor los land en 12 jaar voor een hoeve).

Wat vermeldt u in het verzoek?

In het verzoek zet u de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van beide partijen (of alleen van de verzoeker, als de andere partij nog niet bekend is);
 • ingangs- en einddatum van de pacht;
 • looptijd;
 • kadastrale gegevens en oppervlakte pachtobject;
 • motivering kortere pachtduur;
 • handtekening verzoeker;
 • uw relatienummer, burgerservicenummer (BSN) of KVK-nummer.

Dient u het verzoek tegelijk in met de pachtovereenkomst? Stuur dan één getekend exemplaar van de overeenkomst mee.

Bijzondere bedingen

Als overheid (rijksoverheid of lagere overheid) kunt u een hoeve of los land in eigendom hebben waar een niet-agrarische bestemming op zit. Als u dit object wilt verpachten voor de landbouw, kunt u als verpachter aan de Grondkamer vragen om bijzondere bedingen in de pachtovereenkomst te mogen opnemen. Dit doet u met een schriftelijk verzoek.

Wat vermeldt u in het verzoek?

In het verzoek zet u de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van degene die het verzoek doet;
 • kadastrale gegevens en oppervlakte pachtobject;
 • ingangsdatum verzoek;
 • motivering;
 • handtekening verpachter;
 • uw relatienummer, BSN of KVK-nummer.

Keurt de Grondkamer dit verzoek goed en dient u daarna de pachtovereenkomst in? Verwijs dan in de pachtovereenkomst naar de datum en het nummer van deze beslissing. Heeft u de pachtovereenkomst al afgesloten voordat u het verzoek doet? Stuur dan u één getekend exemplaar van de overeenkomst met uw verzoek mee.

Ontwerpovereenkomst laten toetsen

U kunt de inhoud van een pachtovereenkomst laten toetsen door de Grondkamer, voordat u de overeenkomst afsluit. Dit kan bij nieuwe en te wijzigen overeenkomsten voor:

 • reguliere pacht
 • geliberaliseerde pacht
 • verpachting binnen reservaten

Voorwaarde is dat de ingangsdatum in de toekomst ligt en u de overeenkomst nog niet bent aangegaan. Ook mag de pachter het pachtobject nog niet in gebruik hebben.

U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in dat beide partijen hebben ondertekend. Met het verzoek stuurt u de ontwerpovereenkomst mee. Deze mag nog niet ondertekend zijn.

Goedkeuring door Grondkamer

Als de Grondkamer een ontwerpovereenkomst goedkeurt (eventueel met wijzigingen), dan kunt u daarna de pachtovereenkomst afsluiten en ter goedkeuring naar de Grondkamer versturen. Doet u dat binnen 2 maanden na de beslissing over de ontwerpovereenkomst? En is de pachtovereenkomst gelijk aan die ontwerpovereenkomst? Dan keurt de Grondkamer de overeenkomst goed met minimale kosten. Dient u de overeenkomst pas na 2 maanden in? Dan moet u het normale griffierecht betalen.

Adres

U stuurt uw verzoek naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T.a.v. Grondkamers
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

Ook kunt u uw verzoek per e-mail versturen naar grondkamer@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.