Service menu right

Percelen registreren

Bent u akkerbouwer, veehouder of tuinder? Dan registreert u bij ons de grond die u in gebruik heeft. Het gaat om bijvoorbeeld de oppervlakte, de ligging en de gewassen op de percelen. Wijzigingen hierin geeft u ook door. Vanaf 2020 gaan we werken met een nieuwe digitale kaart waarop uw percelen te zien zijn: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Waarom komt er 1 kaart

De Basisregistratie Grootschalige Topografie is een nieuwe digitale kaart van Nederland. Hierop ziet u onder andere percelen, water, groen, maar ook gebouwen en wegen. Nu gebruiken verschillende overheden daar nog verschillende kaarten voor. Vanaf 2020 voegen we deze kaarten samen, zodat u en de overheden dan allemaal dezelfde kaart gebruiken. Dankzij deze kaart gaan we straks allemaal uit van dezelfde gegevens, zoals dezelfde perceelsgrenzen. Dit is geregeld in de Wet BGT.

Waarom percelen registreren

Het is belangrijk voor u dat u uw percelen goed bij ons registreert, omdat wij de informatie gebruiken voor de grondgebonden subsidies die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave. Ook gebruiken we het voor verschillende onderdelen van het mestbeleid. U kunt het hele jaar door uw perceelsgegevens bijwerken in Mijn percelen.

Hoe registreert u uw percelen

U kunt uw percelen en landschapselementen het hele jaar door registreren en wijzigen in Mijn percelen. Dit kan op mijn.rvo.nl op de pagina Percelen registreren. Hier vindt u:

  • handleidingen en instructiefilmpjes;
  • welke soorten grond u registreert en welke gegevens u nodig heeft;
  • informatie over gebruikstitels en gewascodes;
  • een tabel met gebruikstitels en een tabel met gewascodes.

Als u een perceel registreert, geeft u bij elk perceel een gebruikstitel en een gewas op. Welke gewascode u daarvoor nodig heeft, hangt af van het soort gewas. Voor grasland zijn hier verschillende gewascodes voor.

Uw percelen op de nieuwe kaart

Om met de BGT-kaart te kunnen werken, moeten alle percelen er goed op komen te staan. We plaatsen niet alle percelen tegelijk op deze nieuwe kaart. Dat doen we in 3 groepen, zodat de percelen er zo nauwkeurig mogelijk op komen. Zit u bij de eerste groep? Dan heeft u rond 28 augustus 2019 een brief ontvangen. Hierin staat meer uitleg over het bekijken van uw percelen op de BGT-kaart en hoe u kunt aangeven of u akkoord bent. U ziet de nieuwe kaart dan op 1 januari 2020 in Mijn percelen. Pas vanaf dat moment gebruiken wij die perceelsgegevens.

Als u geen brief krijgt, hoeft u nog niets te doen. U krijgt dan later bericht van ons. Eind 2021 moeten alle perceelsgrenzen van Nederland in de BGT-kaart staan.

U blijft Mijn percelen gebruiken

Vanaf het moment dat al uw perceelsgrenzen op de BGT-kaart staan, ziet u deze ook terug in Mijn percelen. Dat blijft de plek waar u percelen en landschapselementen registreert en wijzigt.