Service menu right

Percelen: wat bedoelen we met

Grond, percelen, landschapselementen, topografische percelen. Zomaar wat termen die bij ons op de informatiepagina Percelen registreren staan. Of u leest ze in een brief, of hoort ze tijdens een gesprek. Maar wat bedoelen we hier nu precies mee? Lees onze uitleg hieronder.

Grond

Met grond bedoelen we verschillende soorten grond. Uw erf is grond, natuur is grond, landbouwgrond is grond. U hoeft niet al uw grond bij ons te registreren. Welke grond dan wel? Dat leest u op mijn.rvo.nl.

Percelen

Een perceel is een stuk landbouwgrond dat in gebruik is bij 1 landbouwer. Het heeft 1 gebruikstitel. Bijvoorbeeld:

  • eigendom
  • pacht
  • erfpacht
En het perceel wordt beteeld met 1 gewas. Teelt u meer dan 1 gewas op een stuk grond? Dan zien wij dat als meerdere percelen. Een perceel is dus eigenlijk een gewasperceel.

Landschapselementen

Een landschapselement noemen we ook een perceel in Mijn percelen. We hebben het eigenlijk over natuurobjecten, zoals een bomenrij, een poel of een houtwal.

Bedrijfssituatie

Dit is uw eigen intekening van uw bedrijf in Mijn percelen. In Mijn percelen registreert u uw bedrijfssituatie. In de bedrijfssituatie gaat het om alle grond die u in gebruik heeft. In Mijn percelen tekent en wijzigt u uw landbouwgrond (percelen) en landschapselementen.

Topografische grenzen

In Mijn percelen ziet u de grenzen van uw percelen landbouwgrond en landschapselementen van hout, water en riet. Dit zijn de topografische grenzen. Op mijn.rvo.nl vindt u een tabel met de gewascodes die horen bij hout, water en riet.

Oppervlakte per regeling

In de Gecombineerde opgave kunt u subsidie aanvragen voor regelingen zoals de Basisbetalingsregeling (BBR). Uw ingetekende bedrijfssituatie gebruiken wij daarvoor als basis. Niet alle oppervlakte telt mee voor een subsidie of mag u meetellen voor de plaatsingsruimte voor mest. Het gaat hier om de oppervlakte per regeling. U vraagt bijvoorbeeld op een stuk landbouwgrond BBR aan.

Een ander voorbeeld is de Subsidie Natuur en landschap (SNL-a). Voor SNL-a gebruiken gebiedscoördinatoren uw ingetekende percelen (beheereenheden). Voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) gebruikt uw collectief deze.

Dit zijn de regelingen die van invloed zijn op de oppervlakte:

  • Basisbetalingsregeling (betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en/of graasdierpremie)
  • Mest
  • Subsidie Natuur en Landschap (SNL-a)
  • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)