Stappenplan percelen registreren of wijzigen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Stappenplan percelen registreren of wijzigen

04-05-2021

Heeft u als akkerbouwer, veehouder of tuinder landbouwgrond in gebruik? Dan registreert u die in Mijn percelen. Ook wijzigingen in percelen geeft u daar door.

Stap 1: Vraag inlogmiddelen aan

Om toegang te krijgen tot Mijn percelen, moet u inloggen op mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

Als u een KVK-nummer heeft

Als u een KVK-nummer heeft, logt u in met eHerkenning niveau 2+ of 3. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd er rekening mee dat het een paar dagen kan duren voordat u uw inloggegevens heeft. Twijfelt u of u minimaal eHerkenning 2+ heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Als u geen KVK-nummer heeft

Heeft u geen KVK-nummer, dan logt u in met DigiD met een sms-code of via de DigiD-app. Heeft u deze nog niet? Vraag dan DigiD aan. Houd er rekening mee dat het een paar dagen kan duren voordat u uw DigiD heeft.

Stap 2: Registreer of wijzig uw percelen

Ga naar mijn.rvo.nl en log in met eHerkenning of DigiD. U komt dan in Mijn percelen en kunt daar uw percelen registreren of wijzigen. Op mijn.rvo.nl vindt u handleidingen, schema’s en instructievideo’s die u daarbij helpen.

Uw percelen registreren of wijzigen
Mijn percelen werkt het best in de nieuwste versie van de volgende browsers:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox

Hulp nodig?

Neem telefonisch contact met ons op tijdens kantooruren: 088 042 42 42 (lokaal tarief). Een medewerker van ons kan dan met u meekijken. Deze vraagt u dan om te klikken op Start hulp door meekijken.

Stap 3: Reageer op meldingen

Als u uw bedrijfssituatie intekent, kunt u een melding in beeld krijgen dat er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld:

  • Uw perceel is ook opgegeven door een andere landbouwer.
  • Uw perceel (of een deel daarvan) valt buiten de topografische grenzen.

In de melding staat wat u kunt doen.

Meldingen na de BGT-check

Heeft u bericht van ons gekregen dat u de BGT-grenzen ziet in Mijn percelen? Dan ziet u misschien meer lijnen op de kaart dan u gewend bent. Soms moet u uw intekening daarop aanpassen. Wat u precies moet doen, leest u op de BGT-pagina Pas uw intekening aan.

Verstuur wijzigingen

U kunt een wijziging direct versturen in Mijn percelen. Of u kunt dat doen nadat u meerdere wijzigingen heeft gedaan. Heeft u 25 wijzigingen gedaan, dan krijgt u een melding. U kunt de wijzigingen dan alvast versturen en hoeft niet te wachten tot u alle wijzigingen heeft gedaan. Zo weet u beter wat u heeft gewijzigd en wat u nog moet doen.

Lukt versturen niet?

Probeer eerst een perceel met een rode melding opnieuw op te slaan. Helpt dat niet en heeft u kortgeleden uw registratie van vorig jaar of eerder bekeken? Mogelijk heeft u toen uw perceel gewijzigd, terwijl u dit eigenlijk voor dit jaar wilde doen. Pas de peildatum aan naar het jaar waarin u uw registratie heeft bekeken. Als u de goede peildatum heeft, ziet u in de kolom Status een rood uitroepteken bij het perceel. Herstel de wijziging. Ga daarna weer naar de peildatum van dit jaar. En doe de wijziging in dit jaar.

Stap 4: Los eventuele overlap op

In Mijn percelen geeft u de percelen op waarvan u op 15 mei de gebruiker bent. Heeft iemand anders op 15 mei hetzelfde perceel ingetekend? Dan ontstaat er een (gedeeltelijke) overlap. De overlap moet u samen oplossen. Het perceel kan maar in gebruik zijn bij één persoon.

Tekent u hetzelfde perceel in als iemand anders? Dan krijgt u in Mijn percelen een melding van de overlap. Als u dit perceel nog maar kort in gebruik heeft, heeft de vorige gebruiker het misschien nog niet afgemeld. Deze gebruiker ontvangt dan een bericht dat het perceel ook door een andere relatie wordt geclaimd.

Tekent iemand anders uw perceel in? Dan ontvangt u zelf een e-mail met instructies om de overlap op te lossen.

Hoe oplossen?

Een overlap lost u altijd eerst samen op in Mijn percelen. Een handig hulpmiddel daarbij is het Stroomschema oplossen overlap percelen (zie de download onderaan deze paragraaf). Ook kan het filmpje Perceel met overlap oplossen u helpen.

De overlap kan gevolgen hebben voor uw uitbetaling, als u en de vorige gebruiker de Gecombineerde opgave gaan versturen. Gaat u de Gecombineerde opgave doen? Controleer dan eerst of de overlap in Mijn percelen is opgelost en verstuur daarna de Gecombineerde opgave (opnieuw).

Voorafgaande controles

Heeft u bericht gekregen over Voorafgaande controles? Los de overlap dan binnen de hersteltermijn op in Mijn percelen en in de Gecombineerde opgave. Heeft u de overlap al opgelost en de Gecombineerde opgave opnieuw verstuurd? Dan kunt u in de applicatie Voorafgaande controles zien of de overlap is opgelost. In het bericht staat een link naar deze applicatie.

Als u de Gecombineerde opgave niet opnieuw verstuurt, dan kan dit gevolgen hebben voor de regelingen waaraan u meedoet, bijvoorbeeld uitbetaling van betalingsrechten.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.