Europese bescherming gedistilleerde dranken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Europese bescherming gedistilleerde dranken

04-03-2021

U kunt voor gedistilleerde dranken een beschermde geografische aanduiding (BGA) aanvragen. Nederland heeft met België, en deels met Frankrijk en Duitsland, in totaal 5 dossiers bij de Europese Commissie ingediend om verschillende soorten jenever te beschermen met een BGA. De Europese Commissie heeft inhoudelijk geen opmerkingen gemaakt op de dossiers.

Beschermde geografische aanduiding (BGA)

Registratieaanvragen

Hieronder vindt u een overzicht van de 5 productdossiers van gedistilleerde dranken met een BGA-aanvraag.

Product

Omschrijving

Land van oorsprong

Jenever (pdf)

Ook wel genièvre of genever genoemd. Verkregen door aromatisering van jeneverbessen, ethylalcohol uit landbouwproducten en van een granendistillaat en/of van een granen eau-de-vie (moutwijn). Minimaal 1,5% alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 30% vol.

België, Nederland, Frankrijk (departementen Nord (59) en Pas de Calais (62)) en Duitsland (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen)

Graanjenever (pdf)

Ook wel genièvre de grains of graangenever genoemd. Verkregen door aromatisering van jeneverbessen, van ethylalcohol uit granen en van een granendistillaat en/of van een granen eau-de-vie (moutwijn). Minimaal 1,5% van de alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 30% vol.

België, Nederland en Frankrijk (departementen Nord (59) en Pas de Calais (62))

Jonge jenever (pdf)Ook wel jonge genever genoemd. Verkregen door een aromatisering van jeneverbessen, van ethylalcohol uit landbouwproducten en van granendistillaat en/of van een granen eau-de-vie (moutwijn). Minimaal 1,5% van de alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 35% vol.

België en Nederland

Oude jenever (pdf)Ook wel oude genever genoemd. Verkregen door een aromatisering van jeneverbessen, van ethylalcohol uit landbouwproducten en van granendistillaat en/of van een granen eau-de-vie (moutwijn). Minimaal 15% van de alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 35% vol.

België en Nederland

Vruchtenjenever (pdf)Ook wel genièvre aux fruits, jenever met vruchten of fruchtgenever genoemd. Verkregen door jenever te aromatiseren met vruchten, planten en/of delen van vruchten of planten of door vruchtensap en/of distillaten van vruchten of planten. Minimaal 1,5% van de alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 18% vol.

België, Nederland en Frankrijk (departementen Nord (59) en Pas de Calais (62)) en Duitsland (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen)

Aanvragen

U vraagt een BGA voor gedistilleerde dranken aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De hele procedure kan wel 2 tot 3 jaar duren. Hieronder een korte uitleg.

  • Wilt u als producent of producentenorganisatie een aanvraag indienen? Neem dan eerst contact met ons op via de e-mail.
  • U dient daarna een aanvraag in bij het ministerie van LNV voor registratie van uw productdossier. Hiervoor bestaan standaard sjablonen.
  • Het ministerie onderzoekt of het productdossier voldoet aan de eisen in de EU-verordening 110/2008.
  • Bij goedkeuring publiceert het ministerie het productdossier in de Staatscourant, rekening houdend met de nationale bezwaarprocedure.
  • Ontvangt het ministerie geen bezwaren? Dan gaat het productdossier naar de Europese Commissie (EC) in Brussel.
  • De EC onderzoekt of het productdossier voldoet aan de eisen in de EU-verordening 110/2008.
  • Bij goedkeuring laat de EC het dossier in alle talen van de EU vertalen en publiceren in het Publicatieblad van de EU.
  • Heeft de EC 3 maanden na publicatie geen bezwaren ontvangen? Dan neemt zij het product op in het EU-register.
  • De producent of producentenorganisatie sluit zich vervolgens aan bij de controle-instantie uit het productdossier.

Databank

U vindt de BGA's voor gedistilleerde dranken die de Europese Unie heeft erkend, en de registratieaanvragen in de database E-Spirit-Drinks.

Wet- en regelgeving

De Europese regels over de bescherming van geografische aanduidingen in de sector gedistilleerd staan in Verordening (EG) Nr. 110/2008. Hierin staan de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.