Service menu right

Invoer granen

Granen zijn een belangrijk onderdeel van de voedselvoorziening in de Europese Unie (EU). Er zijn regels voor de in- en uitvoer van granen om vraag en aanbod in evenwicht te houden.

Invoerrechten

Als u granen invoert vanuit een niet EU-land, moet u invoeraangifte doen bij de douane. U heeft geen invoercertificaat nodig.

Bij uw invoeraangifte betaalt u een douanerecht, ook wel invoerrecht genoemd. In de graansector heeft u te maken met vaste en variabele invoerrechten. Op de website van de douane staan de tarieven van de vaste invoerrechten. Deze rechten zijn van toepassing als er geen lagere variabele invoerrechten of tariefcontingenten zijn. In het Bulletin invoerrechten voor granen (pdf, onder 'Downloads' onderaan de pagina) vindt u de tarieven van de variabele invoerrechten. Deze worden berekend op basis van handelsprijzen.

Tariefcontingenten

Als u granen wilt invoeren kunt u ook gebruikmaken van tariefcontingenten. Hierbij heeft de Europese Commissie met een aantal landen een vastgestelde hoeveelheid afgesproken. U betaalt dan minder of zelfs helemaal geen invoerrechten. Bij de invoer via een tariefcontingent dat wordt beheerd door ons heeft u wel een invoercertificaat nodig.

Voorwaarden deelname

Tariefcontingenten beheerd door RVO.nl

U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat u bij ons mag aanvragen. Die voorwaarden zijn:

  • U levert een uittreksel van de Kamer van Koophandel in.
  • Bij de eerste aanvraag in een contingentjaar toont u aan dat u in granen handelt met derde landen in een periode van 12 maanden direct voorafgaand aan uw aanvraag én 12 maanden daaraan voorafgaand. Die handelsactiviteit kunt u alleen aantonen met douanedocumenten.
  • U mag alleen aanvragen in de lidstaat waarin u gevestigd bent.
  • U heeft een btw-registratie.
  • U heeft een EORI-nummer.

Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers mogen niet aanvragen.

Als de beschikbare hoeveelheid op is, kunt u geen aanvraag meer indienen. U betaalt weer het volledig douanerecht.

Referentie aantonen

U moet een handelsactiviteit met derde landen aantonen in granen. In bijlage I, deel 1 van verordening 1308/2013 vindt u de producten waarmee u de handelsactiviteit mag aantonen. Vul in de database van de Europese Commissie onder 'Op documentnummer zoeken' het jaar en nummer van de verordening in, en kies bij de zoekresultaten voor: laatst geconsolideerde versie.

Tariefcontingenten beheerd door douane

Bij deze contingenten is ook een bepaalde hoeveelheid afgesproken. Aanvragen worden behandeld volgens de methode first come, first served. Vul bij uw invoeraangifte het contingentnummer in als u deze contingenten wilt gebruiken. Zolang er nog een hoeveelheid beschikbaar is, kunt u gebruikmaken van het verlaagd douanerecht. Als die hoeveelheid op is, betaalt u weer het volledig douanerecht. U kunt de benutting van de tariefcontingenten controleren.

Vanaf 6 november 2016 heeft u voor deze contingenten geen invoercertificaat meer nodig. Voor bepaalde contingenten is een oorsprongsdocument of kwaliteitscertificaat mogelijk wel vereist. U kunt mogelijkheden op invoer met een verlaagde invoerheffing opzoeken via de Market Acces Database.

Aanvragen

Wilt u een invoercertificaat aanvragen voor een tariefcontingent dat wij beheren? Dan kunt u elke week, tot uiterlijk vrijdag om 13:00 uur, een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl.

De tariefcontingenten voor granen die wij beheren zijn:

  • Invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit
  • Invoer van gerst
  • Invoer van mais
  • Invoer uit Oekraïne

Bekijk de Aanvraagperiodes van deze regelingen.

Uw invoercertificaat direct regelen

RSS-nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de sector granen? Meldt u zich dan aan voor de RSS-nieuwsvoorziening van RVO.nl. Hoe doet u dat?

Bekijk ook de RSS-tips

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.