Regeling hop en hopproducten

Voert u hop of hopproducten de Europese Unie in, dan heeft u geen invoercertificaat (AGRIM) nodig. De producten moeten wel voldoen aan bepaalde minimum handelsnormen.

De minimum handelsnormen vindt u in de Basisregeling invoer van hop en hopproducten (pdf).

Invoer vanuit een niet-EU-land

Bij uw invoeraangifte dient u een gelijkwaardigheidsverklaring in bij de douane. Verder moet op de buitenkant van elke verpakkingseenheid de volgende informatie staan:

 • de omschrijving van het product;
 • de aanduiding van het ras of de rassen;
 • het land van oorsprong;
 • de merktekens en nummers die zijn vermeld in vak 9 van de gelijkwaardigheidsverklaring of het uittreksel daarvan.

Deze informatie vermeldt u in een van de EU-talen in onuitwisbare letters en cijfers van gelijke grootte. Zonder gelijkwaardigheidsverklaring is invoer niet mogelijk.

Invoer hop(producten) geproduceerd in de EU

Voert u hop of hopproducten in Nederland in die niet in de EU zijn geproduceerd? Dan moet u een invoercertificaat bij ons indienen. Dit certificaat moet door de bevoegde instantie van de betrokken lidstaat zijn afgegeven. Er is geen voorgeschreven model, maar het bevat tenminste de volgende gegevens:

 • de omschrijving van het product;
 • het referentienummer van het certificaat;
 • het bruto- en/of nettogewicht;
 • de plaats(en) waar de hop is geteeld;
 • het oogstjaar/jaren;
 • het ras(sen);
 • hop met zaad of zaadloze hop;
 • gecertificeerd product - Verordening (EG) nr. 1850/2006

Verkoop in de EU

Wilt u hop of hopproducten verkopen in de EU? Dan is een factuur of een handelsdocument verplicht. Deze is opgesteld door de verkoper.

Invoer van kleine zendingen

Certificaten en gelijkwaardigheidsverklaringen zijn niet nodig bij kleine zendingen. Dit geldt voor een verpakking van maximaal 1.000 gram voor hopbellen of hopmeel en maximaal 300 gram voor hopextract.

RSS-nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Regeling hop en hopproducten? Meldt u zich dan aan voor de RSS-nieuwsvoorziening van RVO.nl. Hoe doet u dat?

Bekijk ook de RSS-tips.

Service menu right