Europese bescherming aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Europese bescherming aanvragen

30-05-2018

Procedure

De procedure voor het aanvragen van Europese Bescherming is (in grote lijnen) als volgt:

 • Als producent of producentenorganisatie dient u bij de adviescommissie een verzoek tot registratie van een product in (productdossier). Hiervoor bestaan standaard sjablonen. Wilt u een aanvraag indienen? Neem dan eerst contact met ons op via de e-mail. De Adviescommissie ondersteunt u bij uw aanvraag en helpt u met het productdossier.
 • De adviescommissie onderzoekt of het productdossier voldoet aan de vereisten van de EU-verordening. Dit doet de Commissie samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 • Als de adviescommissie instemt met de aanvraag, dan publiceert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het productdossier in de Staatscourant. Hierbij houdt het ministerie rekening met de nationale bezwaarprocedure.
 • Als het ministerie geen bezwaren ontvangt, dan stuurt zij de aanvraag door naar de Europese Commissie (EC) in Brussel.
 • De EC onderzoekt of het dossier voldoet aan alle vereisten van de Verordening. Vervolgens laat zij het dossier in alle talen van de gemeenschap vertalen en publiceren in het Publicatieblad van de EU.
 • Als de EC 3 maanden na deze publicatie geen bezwaren heeft ontvangen, dan neemt zij het product op in het register.
 • De betreffende producent of producentenorganisatie moet zich aansluiten bij de controle-instantie uit het productdossier.

De hele procedure kan wel 2 tot 3 jaar duren. Alle tot nu toe in de EU-erkende productdossiers en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van voedselkwaliteit zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen? Stuur ons een e-mail met uw gegevens en voor welk product. Wij nemen dan contact op en informeren u over de aanvraag.

 • Een registratieaanvraag voor een Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) of een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) bestaat uit een productdossier en een samenvatting van dit productdossier (het Enig document).
 • Een registratieaanvraag voor een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS) bevat alleen een productdossier.

Adviescommissies

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 2 adviescommissies ingesteld: de Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten (AGOS) en de Adviescommissie geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen wijn. De minister benoemt de leden van de adviescommissies.

Deze adviescommissies adviseren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij:

 • aanvragen voor registratie van Nederlandse producten;
 • bij bezwaren tegen de registratie van producten uit andere lidstaten en derde landen.

In de DOOR-database van de Europese Commissie staan de aangevraagde, gepubliceerde en verleende benamingen voor landbouwproducten en levensmiddelen. De geregistreerde dossiers van wijnen vindt u in de databank E-Bacchus. De aangevraagde wijndossiers staan in het document Applications for protection - Wine (pdf). De door de EU erkende BGA's voor gedistilleerde dranken zijn te vinden in de database E-Spirit-Drinks.

Producenten en productengroeperingen kunnen bij RVO.nl bezwaar maken tegen registratieaanvragen. Het secretariaat van de adviescommissies is ondergebracht bij RVO.nl.

Bezwaarprocedure

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit publiceert het productdossier of het Enig document van een registratieaanvraag in de Staatscourant. Dit gebeurt zodat er eventueel een bezwaarprocedure opgestart kan worden. Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die kan aantonen een rechtmatig belang te hebben in de voorgenomen registratieaanvraag kan binnen 2 maanden na publicatie zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken.

Dit doet u door toezending van een gemotiveerde verklaring aan:

 • RVO.nl secretariaat AGOS
  Postbus 93144
  2509 AC Den Haag
Lees meer over een bezwaar indienen in het document Regels en procedure bezwaar Europese bescherming.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.