Regeling knoflook

Wilt u verse knoflook invoeren? Dan kunt u gebruikmaken van een tariefcontingent. Binnen dit contingent mag u jaarlijks een bepaalde hoeveelheid verse knoflook met een verlaagd douanerecht invoeren. Er zijn vaste aanvraagperiodes voor tariefcontingenten. Het invoercertificaat vraagt u bij ons aan.

Voert u knoflookproducten of verse knoflook buiten de contingenten in uit derde landen? Dan heeft u geen invoercertificaat nodig en geldt er geen verlaagd douanerecht.

Wat kunt u invoeren?

De Europese Commissie heeft afspraken gemaakt met Argentinië, China en een aantal andere landen. Er mag jaarlijks een bepaalde hoeveelheid verse knoflook van de GN-code 0703 20 00 worden ingevoerd met een verlaagd douanerecht. Voor Argentinië kunt u 2 keer per jaar aanvragen, voor China 4 keer per jaar. U vraagt voor deze contingenten een A-certificaat aan.

Voorwaarden voor deelname

Om een A-certificaat aan te kunnen vragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Traditionele importeur

 • U dient een verzoek in tot registratie als traditionele importeur voor de betreffende contingentsperiode (1 juni tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar).
 • U bewijst dat u invoercertificaten heeft ontvangen en heeft gebruikt (verordening (EG) nr. 341/2007) in elk van de 3 voorgaande verstreken invoercontingentsperioden.
 • U bewijst dat u in de laatste verstreken invoercontingentsperiode, vóór de indiening van de aanvraag, tenminste 50 ton groente en/of fruit heeft ingevoerd, of tenminste 50 ton knoflook heeft uitgevoerd. Dit bewijst u met inklaringsdocumenten.
 • U bent in het bezit van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • U bent in het bezit van een btw-nummer;
 • U bent in het bezit van een EORI-nummer;
 • U geeft op hoeveel verse knoflook is ingeklaard in de afgelopen 3 kalenderjaren, voorafgaand aan de contingentsperiode. Het gemiddelde hiervan is uw referentiehoeveelheid.

Nieuwe importeur

 • U dient een verzoek in tot registratie als nieuwe importeur voor de betreffende contingentsperiode (1 juni tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar).
 • U bewijst dat u in elk van de 2 voorgaande kalenderjaren tenminste 50 ton groenten en/of fruit heeft ingevoerd of tenminste 50 ton knoflook naar derde landen heeft uitgevoerd. Dit doet u met inklaringsdocumenten.
 • U bent in het bezit van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • U bent in het bezit van een btw-nummer;
 • U bent in het bezit van een EORI-nummer.

Aanvragen

A-certificaat

De looptijd van deze regeling is van 1 juni tot en met 31 mei. U moet 2 maanden van tevoren het certificaat aanvragen via mijn.rvo.nl. U moet dan ook uw bewijs van invoer inleveren. De aanvraagperiodes zijn:

 • de eerste 7 dagen van januari (voor de periode van 1 maart tot en met 31 mei);
 • de eerste 7 dagen van april (voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus);
 • de eerste 7 dagen van juli (voor de periode van 1 september tot en met 30 november);
 • de eerste 7 dagen van oktober (voor de periode van 1 december tot en met de laatste dag van februari).

De beschikbare hoeveelheden kondigen wij aan met nieuwsberichten. U kunt zich hierop gratis abonneren via onze RSS-feed.

Traditionele importeur

Uw referentiehoeveelheid is het gemiddelde van de invoer in de 3 kalenderjaren voorafgaand aan de contingentperiode. Dit is de hoeveelheid die u mag aanvragen. U mag deze hoeveelheid zelf verdelen over de betreffende oorsprongsgebieden en over de 4 deelperioden.

Nieuwe importeur

U mag maximaal 10% aanvragen van de totale vastgestelde hoeveelheid per oorsprong en deelperiode (pdf).

Zekerheid stellen

Tegelijk met indienen van uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. De hoogte van de zekerheid voor een A-certificaat is € 60 per ton. U stelt de zekerheid met een bankgarantie of met een contante storting.

Vrijgeven

Na een toewijzing geven wij uw zekerheid voor het niet-toegewezen deel vrij. Wilt u het vrijgegeven deel van de zekerheid terug hebben? Stuur dan een e-mail naar het team Finance & Control via fencbankgaranties@rvo.nl.

Vermeld bij een contante storting ook het rekeningnummer waar het bedrag naar overgemaakt moet worden.

Service menu right