Samenwerkingsverbanden in de land- en tuinbouwsector | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Samenwerkingsverbanden in de land- en tuinbouwsector

26-10-2020

In diverse agrarische sectoren is het mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan, om zo gezamenlijk te kunnen optreden of subsidie aan te vragen. Samenwerkingsverbanden, producentenorganisaties (PO’s), Unies van Producentenorganisaties (UPO’s) en brancheorganisaties (BO’s) zijn mogelijk in alle landbouwsectoren.

Voor producentenorganisaties (PO's) in de sector groenten en fruit gelden sterk afwijkende regels. In deze sector gelden zwaardere erkenningeisen omdat PO’s in deze sector in aanmerking kunnen komen voor Europese subsidieregelingen.

Basisregeling

De basisregeling voor Producentenorganisaties (PO’s), Unie van Producentenorganisaties (UPO), Brancheorganisaties (BO’s) en Verbindend Verklaren van voorschriften (VV) beschrijft de voorschriften voor oprichting en erkenning van samenwerkingsverbanden in de landbouwsector.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beslist of een organisatie erkend wordt. Het Verbindend Verklaren van voorschriften gebeurt voor bepaalde duur door de minister.

Erkenning aanvragen

Op grond van deze regeling kunnen organisaties een erkenning aanvragen. Erkende organisaties kunnen onder bepaalde omstandigheden een verzoek indienen om voorschriften verbindend te verklaren. Bij verbindende voorschriften moeten ook degenen die geen lid zijn van de betreffende organisatie zich houden aan dit voorschrift.

De basisregeling PO’s, BO’s en VV geldt niet voor de al bestaande regeling in de sector groenten en fruit.

Onderzoeksprogramma BO Akkerbouw

De Minister van Economische Zaken heeft verzoeken van de akkerbouwsector goedgekeurd om onderzoeksprogramma’s en de regelingen die daarbij horen algemeen verbindend te verklaren. Met de verwachte financiële bijdragen van alle ondernemers willen de brancheorganisaties BO Granen, BO Suiker en BO Aardappelen en overige gewassen onderzoeken financieren. Elke ondernemer draagt deze financiële bijdragen jaarlijks af tot en met 2020. De onderzoeken worden in opdracht van de brancheorganisaties tot en met 2020 uitgevoerd om het Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie BO Akkerbouw (pdf) te realiseren. Meer informatie leest u in het besluit van 29 april 2016 in de Staatscourant.

Onderzoeksprogramma Nederlandse pluimveesector

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verzoeken van de pluimveesector goedgekeurd om onderzoeksprogramma’s en de regelingen die daarbij horen algemeen verbindend te verklaren. Met de verwachte financiële bijdragen van alle ondernemers willen de brancheorganisaties PLUIMNED en OVONED onderzoeken financieren. Elke ondernemer draagt deze financiële bijdragen jaarlijks af tot en met 2020. De onderzoeken worden in opdracht van de brancheorganisaties tot en met 2020 uitgevoerd om de Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector (pdf) te realiseren. Meer informatie leest u in de besluiten AVV PLUIMNED van 4 april 2018 en AVV OVONED van 4 april 2018 in de Staatscourant.

Onderzoeksprogramma kalversector

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verzoeken van de kalversector goedgekeurd om onderzoeksprogramma’s en de regelingen die daarbij horen algemeen verbindend te verklaren. Met de verwachte financiële bijdragen van alle ondernemers wil de brancheorganisatie SBK onderzoeken financieren. Elke ondernemer draagt deze financiële bijdragen jaarlijks af tot en met 2020. De onderzoeken worden in opdracht van de brancheorganisatie tot en met 2020 uitgevoerd om het Programma Onderzoek en Innovatie in de kalversector (pdf) te realiseren. Meer informatie leest u in het besluit AVV SBK van 4 april 2018 in de Staatscourant.

Onderzoeksprogramma varkenshouderij

De varkenshouderijsector heeft een onderzoeksprogramma opgesteld. De Minister van Economische Zaken heeft de sector goedkeuring gegeven om dit programma algemeen verbindend te verklaren. Dit betekent dat alle varkenshouders zich nu aan het onderzoeksprogramma moeten houden.

Alle varkenshouderijen betalen mee aan het onderzoeksprogramma. Dit doen zij ieder jaar, tot en met 2020. De vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) wil met dit geld de onderzoeken betalen. Zij laat de onderzoeken tot en met 2020 uitvoeren volgens de Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017-2020 (pdf).

Meer informatie over het onderzoeksprogramma varkenshouderij leest u in het besluit van 24 april 2020 in de Staatscourant.

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de verlenging van uw erkenning? U leest hier meer over in de publicatie in de Staatscourant van 28 april 2020.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.