Service menu right

Mest

Te veel mest in het water of op het land is niet goed voor het oppervlaktewater en het grondwater. Ook omdat er soms drinkwater van wordt gemaakt. Boeren moeten zich daarom aan regels houden als ze mest gebruiken.

Alles over mest

Bewust bodemgebruik

Alles over grondgebruik en mest uitrijden. Belangrijk voor akkerbouwers en veehouders.

Duurzaam met mest

Agrarisch ondernemers investeren steeds meer in innovatief en duurzaam ondernemen. We helpen u graag verder verduurzamen.

Mest vervoeren

Alles over het vervoeren, wegen en bemonsteren van mest. Belangrijk voor intermediairs.

Bewerken en onderzoeken

Alles over de analyse van mest. Belangrijk voor laboratoria, monsternemers en mestbewerkers.

Bedrijfsadministratie

Alles over de administratie en registratie voor ondernemers die met mest te maken hebben.

Belangrijke datums

donderdag 01 oktober 2020
donderdag 31 december 2020